РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметLess energy... More power... EVO II Servo Drive CNC Hybrid Press Brake 8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30, ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5 тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669 www.aramet.bg | office@aramet.bg

Top