РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметHYDRAULIC STEELWORKERS
AND PUNCHING MACHINES
Хидравлични пресножици
и щанцови машини

МТП Пловдив, 26.09 - 01.10. 2016, палата 13, щанд А3

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669

e-mail: office@aramet.bg
www.aramet.bg


Top