Рекламни публикации на Arburg

Начало > Рекламни публикации на ArburgArburg

БЪРЗ И ПРЕЦИЗЕН

ИНТУИТИВЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕНЕРГОНОМИЧЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН

ГОЛЯМ И ЕФИКАСЕН

ЕСТЕТИЧЕН И ЕМОЦИОНАЛЕН

ДАЛНОВИДЕН И СМЕЛ

МОЩЕН И ДИНАМИЧЕН

Голям и ефикасен? Ние правим това възможно! Нашият ALLROUNDLR 1120 11 комбинира електрическа бързина и прецизност с хидравлична мощ и динамичност. А с нашето иновативно управление GESTICA обслужването е още по-интуитивно ... още

Arburg

arburgXworld

предлага наистина цялостна цифровизация за Вашето предприятие. Ние ще Ви съпътстваме в този процес. С нашия Road to Digitalisation. Избирайте измежду най-разнообразни продукти и услуги. За по-голяма ефективност на производството. Започнете да цифровизирате!

С arburgXworld! "Wir sind da."

www.arburg.com

... още
Arburg

БЪРЗ И ПРЕЦИЗЕН ИНТУИТИВЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕНЕРГОНОМИЧЕН И ФУНКЦИОНАЛЕНГОЛЯМ И ЕФИКАСЕНЕСТЕТИЧЕН И ЕМОЦИОНАЛЕНДАЛНОВИДЕН И СМЕЛМОЩЕН И ДИНАМИЧЕН

Голям и ефикасен? Ние правим това възможно! Нашият ALLROUNDER 1120 Нкомбинира електрическа бързина и прецизност с хидравлична мощ и динамичност.А с нашето иновативно управление GESТICA обслужването е още по-интуитивнои интелигентно - това е авангардна техника, ... още

Arburg

THERE IS ONLY A PLAN

17-21.10.2023

Палата A3щанд 3101ФридрихсхафенГермания

... още
Arburg

ДИГИТАЙЗЕРКЛИЕНТСКИ ПОРТАЛМАШИНА НА ВРЕМЕТОTBOPEЦ НА БЪДЕЩЕТОarburgXworldДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯNETWORKERНов святПЪТЕВОДИТЕЛ100 YEARS 1923-2023OF ТНЕ HEHL COMPANYWIR SIND DA.arburgXworld предлага наистин ацялостна цифровизация за Вашето предприятие.Ние ще Ви съпътстваме в този процес. С нашия Road to Digitalisation. Избирайтеизмежду най-разнообразни продукти и услуги. За по-голяма ефективност напроизводството. За почнете да цифровизирате! С arburgXworldl "Wir siпd ... още

Arburg

100 години семейно предприятие Hehl. От него произхожда: почти 70 годиниARBURG. Това е правилната смес за водещ в целия свят и действащ успешнона пазара производител на технологии за преработка на пластмаси. Какво енеобходимо за това? Традиция, мотивация, иновация и правилните служители.Беше точно така. И остава така. Наздраве за следващите 100!www.arburg.com

... още
Arburg

ИНДУСТРИЯСВОБОДЕН ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИМЕХАНИЧНА ЯКОСТ

ARBURG PLASTIC FREEFORMING

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 3D ПРИНТИРАНЕ МАЛКА СЕРИЯ

Повече гъвкавост при изработката чрез напластяване! Нашите два freeformer Ви предлагат всичко за промишленото производство на подбрани компоненти и малки серии: различни монтажни размери, две или три тела на напластяващия модул, разнообразни висококачествени оригинални пластмаси. Също ... още

Arburg

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕИЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕЦЯЛОСТНА ИНТЕГРИРАНОСТ

PLUG & WORK

РЕНТАБИЛНОСТMADE BY ARBURG – MADE IN GERMANY

Прецизността и модуларността са решаващи. Затова нашите машини и системи за манипулация работят съвместно. В съответствие с Вашите специфични изисквания. Динамичност, надеждност и производствена ефективност. Интегрираните решения, които търсихте. Ние реализираме всички идеи.

www.arburg.com

19. - 26.10.2022Палата 13, щанд A13DüsseldorfГермания

... още
Arburg

ПЕЧАТ ЗА КАЧЕСТВОВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯПЛЪТНОСТ НАМОЩНОСТТАУСТОЙЧИВОСТПРЕЦИЗНОСТДИНАМИКАТИХА РАБОТА

Знаете ли всъщност кое наистина е устойчиво? Плътността на мощността на задвижващата ос!Шпинделът с ролков планетарен механизъм на нашите хибридни и електрически ALLROUNDERвъв всяко отношение е най-доброто, което може да намерите на пазара. Осигурете си най-до-брите стойности! За емисиите на шум, охлаждането, силовото ... още

Arburg

ЕДИН СИСТЕМЕН ПАРТНЬОРЕДНА ВЕРИГА ОТ ПРОЦЕСИ

ЕДИН ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВО

ЕДИНСТВЕН ЕДИН ОТГОВОРНИК ЕДИН ПРОЕКТЕДНА КОНЦЕПЦИЯЕДНО РЕШЕНИЕ

Машина, периферия, процес – ние правим това за Вас. С нашите цялост-ни решения „до ключ“ поемаме от Вас планирането и реализацията накомплексни производствени задачи. Така можете да се концентриратевърху същественото: Вашите клиенти.www.arburg.com

ARBURG

... още
Arburg

ПАРТНЬОРСТВОДВИЖЕЩ ОПИТБЪДЕЩЕДВИЖЕНИЕПРОИЗВОДИТЕЛНОСТAUTO MOBIL!ИНДИВИДУАЛНОСТЕМОЦИИУСТОЙЧИВОСТСВЪРЗАНОСТЕМИСИИ

Как ще изглежда бъдещето на автомобилите? Сложен въпрос! Но можемда кажем, че и в бъдеще ще има автомобили, които хората ще използват,за да се придвижват. Тъй като познаваме автомобилния бранш и потреб-ностите му по-добре от всеки друг. Точно сега това е важно. Тъй като всич-ко се променя. Тъй ... още

Arburg

ИНДУСТРИЯСВОБОДЕН ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИМЕХАНИЧНА ЯКОСТARBURG PLASTICFREEFORMING ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 3D ПРИНТИРАНЕМАЛКА СЕРИЯ

WIR SUND DA.

12. - 16.10.2021Палата А3, щанд 3101Фридрихсхафен,Германия

Повече гъвкавост при изработката чрез напластяване! Нашите два freeformer Випредлагат всичко за промишленото производство на подбрани компоненти ималки серии: различни монтажни размери, две или три тела на напластяващиямодул, разнообразни висококачествени оригинални пластмаси. Също ... още

Arburg

БЪРЗ И ПРЕЦИЗЕНИНТУИТИВЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕНЕРГОНОМИЧЕН И ФУНКЦИОНАЛЕНГОЛЯМ И ЕФИКАСЕНЕСТЕТИЧЕН И ЕМОЦИОНАЛЕНДАЛНОВИДЕН И СМЕЛМОЩЕН И ДИНАМИЧЕН

Голям и ефикасен? Ние правим това възможно! НашиятALLROUNDER 1120 H комбинира електрическа бързина и прециз-ност с хидравлична мощ и динамичност. А с нашето иновативноуправление GESTICA обслужването е още по-интуитивно и инте-лигентно – това е авангардна техника, ... още

Arburg

ДИГИТАЙЗЕРКЛИЕНТСКИ ПОРТАЛТВОРЕЦ НА БЪДЕЩЕТОМАШИНА НА ВРЕМЕТО

arburgXworld

НОВ СВЯТДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯNETWORKERПЪТЕВОДИТЕЛ

arburgXworld предлага наистина цялостна цифровизация за Вашето предприятие.Ние ще Ви съпътстваме в този процес. С нашия Road to Digitalisation. Избирайтеизмежду най-разнообразни продукти и услуги. За по-голяма ефективност на про-изводството. Започнете да цифровизирате! С arburgXworld! „Wir sind da.“www.arburg.com

ARBURG

... още
Arburg

ЕДИН СИСТЕМЕН ПАРТНЬОРЕДНА ВЕРИГА ОТ ПРОЦЕСИЕДИН ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВОЕДИНСТВЕНЕДИН ОТГОВОРНИКЕДИН ПРОЕКТЕДНА КОНЦЕПЦИЯЕДНО РЕШЕНИЕ

Машина, периферия, процес – ние правим това за Вас. С нашите цялост-ни решения „до ключ“ поемаме от Вас планирането и реализацията накомплексни производствени задачи. Така можете да се концентриратевърху същественото: Вашите клиенти.www.arburg.com

WIR SIND DA.

ARBURG

... още
Arburg

ИНДУСТРИЯСВОБОДЕН ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИМЕХАНИЧНА ЯКОСТARBURG PLASTICFREEFORMING ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 3D ПРИНТИРАНЕМАЛКА СЕРИЯ

Повече гъвкавост при изработката чрез напластяване! Нашите два freeformer Випредлагат всичко за промишленото производство на подбрани компоненти ималки серии: различни монтажни размери, две или три тела на напластяващиямодул, разнообразни висококачествени оригинални пластмаси. Също за устой-чиви на натоварвания и същевременно комплексни ... още

Arburg

ДИГИТАЙЗЕР КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛТВОРЕЦ НА БЪДЕЩЕТО МАШИНА НА ВРЕМЕТОarburgXworldНОВ СВЯТ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯNETWORKERПЪТЕВОДИТЕЛ

arburgXworld предлага наистина цялостна цифровизация за Вашето предприятие. Ние ще Ви съпътстваме в този процес. С нашия Road to Digitalisation. Избирайте измежду най-разнообразни продукти и услуги. За по-голяма ефективност на про-изводството. Започнете да цифровизирате! С arburgXworld! „Wir sind da.“www.arburg.com

... още
Arburg

ДИГИТАЙЗЕРКЛИЕНТСКИ ПОРТАЛТВОРЕЦ НА БЪДЕЩЕТОМАШИНА НА ВРЕМЕТОarburgXworldНОВ СВЯТДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯNETWORKERПЪТЕВОДИТЕЛ

arburgXworld предлага наистина цялостна цифровизация за Вашето предприятие.Ние ще Ви съпътстваме в този процес. С нашия Road to Digitalisation. Избирайтеизмежду най-разнообразни продукти и услуги. За по-голяма ефективност на про-изводството. Започнете да цифровизирате! С arburgXworld! „Wir sind da.“www.arburg.com

... още
Arburg

ЕДИН СИСТЕМЕН ПАРТНЬОРЕДНА ВЕРИГА ОТ ПРОЦЕСИЕДИН ГАРАНТ 3А КАЧЕСТВОЕДИНСТВЕНЕДИН ОТГОВОРНИКЕДИН ПРОЕКТЕДНА КОНЦЕПЦИЯЕДНО РЕШЕНИЕ

Машина, периферия, процес - ние правим това за Вас. С нашите цялостни решения "до ключ"поемаме от Вас планирането и реализацията на комплексни производствени задачи.Така можете да се концентрирате върху същественото: Вашите клиенти.

www.arburg.com

... още
Arburg

ИЗБОРРЕВОЛЮЦИОНЕР УНИКАТТРИ КОМПОНЕНТАГРОСМАЙСТОРИНДИВИДУАЛИСТ ВИЗИОНЕРСВЕТОВНА КЛАСА В ОБЛАСТТА НА НАПЛАСТЯВАНЕТОАВТОМАТИЗАЦИЯ

formnext19. – 22.11.2019Зала 12.1, щанд D121,Франкфурт, Германия

Гъвкавост при изработката чрез напластяване! Това предлага нашата открита система freeformer. Направихме още една крачка напред – нашият нов freeformer 300-3X. Точно както своя по-малък брат, той има всички възможности, необходими за един freeformer. И нещо ... още

Arburg

КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛДИГИТАЙЗЕРТВОРЕЦ НА БЪДЕЩЕТО МАШИНА НА ВРЕМЕТОarburgXworldНОВ СВЯТ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯNEТWORKERПЪТЕВОДИТЕЛ

Бъдете nодготвени! За нови светове на дигитаnната работа в мрежа във Вашетоnредnриятие. Ние ще Ви отведем там. По нашия Road to Digitalisation. Към нашияклиентски nортал. Потоnете се: в arburgXworld. ,Wir sind da." К 2019, ЩАНД 1ЗА13.

www.arburg.com

... още
ARBURG

МОЖЕ МНОГО ИЗИСКВА МАЛКО

ПЕСТИ СРЕДСТВА И ДАВА ВСИЧКО

ЗАДВИЖВА СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ОСИГУРЯВА ЧУДЕСНИ РЕЗУЛТАТИ

БЪРЗ Е

РАБОТИ С РУТИНА

Вашият достъп до света на електрическото шприцване: GOLDEN ELECTRICобединява безпрецедентното качество на нашата хидравлична GOLDENEDITION с ефикасността на електрическото задвижване. За радост на Вашитеклиенти и Вашия контролер.

www.arburg.com

ARBURG

... още
ARBURG

ЛИДЕРРЕАЛИЗАТОРВОДАЧROAD TODIGITALISATIONТВОРЕЦ НА БЪДЕЩЕТОПАРТНЬОРСТРАТЕГ

16. - 20.10.2018Палата А3, щанд 3101Фридрихсхафен,Германия

Ако Вашата цел е дигитализация, трябва да се доверите на правилния партньор. НиеВи проправяме пътя към дигиталната трансформация. Защото доставяме прекииндивидуални решения. С нас сте на правилния път към бъдещето. По Вашия „Roadto Digitalisation“. С нашия „Road to Digitalisation“.

ARBURGwww.arburg.com

... още
ARBURG

МОЖЕ МНОГО ИЗИСКВА МАЛКО ПЕСТИ СРЕДСТВА И ДАВА ВСИЧКОЗАДВИЖВА СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСИГУРЯВА ЧУДЕСНИ РЕЗУЛТАТИБЪРЗ Е РАБОТИ С РУТИНА

Вашият достъп до света на електрическото шприцване: GOLDEN ELECTRIC обединявабезпрецедентното качество на нашата хидравлична GOLDEN EDITION с ефикасността наелектрическото задвижване. За радост на Вашите клиенти и Вашия контролер.www.arburg.comWIR SIND DA.ARBURG

... още
ARBURG

БЪРЗ И ПРЕЦИЗЕНИНТУИТИВЕН И ИНТЕЛИГЕНТЕНЕРГОНОМИЧЕН И ФУНКЦИОНАЛЕНГОЛЯМ И ЕФИКАСЕНЕСТЕТИЧЕН И ЕМОЦИОНАЛЕНДАЛНОВИДЕН И СМЕЛМОЩЕН И ДИНАМИЧЕН

WIR SIN DA.

Голям и ефикасен? Ние правим това възможно! Нашият ALLROUNDER 1120 H комбинира електрическа бързина и прецизност с хидравлична мощ и динамичност. А с нашето иновативно управление GESTICA обслужването е още по-интуитивно и интелигентно – ... още

ARBURG

АТМОСФЕРА НА КОМФОРТУСЕЩАНЕ ЗА СИГУРНОСТЕЗИК НА ДИЗАЙНААВТОМОБИЛОСТРОЕНЕФАКТОР НА СТАБИЛНОСТУСЕЩАНЕ НА ДОПИРКАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТТА

В автомобилостроенето пластмасите представляват значителен стимул за напредъкпо отношение на безопасността, олекотяването, иновацията и дизайна. При товаразлични материали и компоненти трябва да се комбинират и оформят окончателнопо високо автоматизиран начин. Благодарение на техниката за леене под наляганена ARBURG ... още

ARBURG

НАСЛАДАУСЕЩАНЕРЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛАДАЕЛЕКТРОНИКАУПРАВЛЕНИЕКОМУНИКАЦИЯСВЪРЗАНОСТИЗПРАЩАНЕ

Техниката за леене под налягане намира многобройни приложения в електрониката. Ниереволюционирахме зашприцоването на щекерни връзки още преди десетилетия.При това залагаме на технология, умение и качество. Можете да разчитате на нашитеиндивидуализирани производствени концепции. Защото ние включваме целия спектъруслуги ARBURG – включително при предхождащите и последващите стъпки.www.arburg.com

Arburg

... още
ARBURG

Качество НОУ-ХАУМАШИНИ ТЕХНОЛОГИИШПРИЦ СИСТЕМИ ЛИДЕР НА ПАЗАРАСТРАСТВИЗИЯИНОВАЦИЯFakuma17 - 21.10.2017Палата А3, щанд 3101Фридрихсхафен,ГерманияWIR SIND DA.От самото начало на работата си в областта на шприц системите ARBURG заяви категорично своето присъствие. Едва ли съществува друга компания в световен мащаб, която е посветена с такава последователност и отдаденост на развитието и подобряването на ... още

ARBURG

ARBURG

Качество НОУ-ХАУ МАШИНИ ТЕХНОЛОГИИШПРИЦ СИСТЕМИЛИДЕР НА ПАЗАРАСТРАСТ ВИЗИЯИНОВАЦИЯ

От самото начало на работата си в областта на шприц системите ARBURG заявикатегорично своето присъствие. Едва ли съществува друга компания в световенмащаб, която е посветена с такава последователност и отдаденост на развитието иподобряването на процесите, свързани с шприц системите. Винаги имаме ясноуказана ... още

ARBURG

atrévete a soñarDare to DreamДай свобода на мечтите сиHallo träumeosez rêverosa sognareWIR SIN DA.Düsseldorf /Germany19. – 26.10.201613A13www.arburg.com

... още
Arburg

Изкуството напроизводствената ефективностДа се намери решаващата перспектива – това е истинскоизкуство. С машините ALLROUNDERn ежедневно по целиясвят се произвеждат около 3,5 милиарда висококачественипластмасови части. Ако искате да имате ефективно производ-ство, с нас ще стигнете далеч напред. Ние ви гарантирамеикономически успех. С перспектива!www.arburg.com

... още
ARBURG

Изкуствoтo на прoизвoдствената ефективнoстНе се изискват задълбочени умения, за да изберете правилното:Премиум отливки чрез шприцване или функционални 3D изделия, ALLROUNDER или Freeformer – при нас имате свободата да избирате. От отделния детайл до серийното производство – всичко от един производител. Глобална уникална перспектива!www.arburg.com

... още
ARBURG
Силата е в производствената ефективност! Глобалната кар- тина днес изглежда така: ежедневно на машини ALLROUNDER по света се изработват общо около 3,5 милиарда висококачествени пластмасови детайли – и всеки търси максимална производствена ефективност. Ако искате вашето производство да е ефективно, с нас ще изпреварите конкурентите. Ние ви гарантираме икономически успех. ARBURG за ефективно леене ... още
Arburg
Силата е в производствената ефективност! Глобалната картина днес изглежда така: ежедневно на машини ALLROUNDER по света се изработват общо около 3,5 милиарда висококачествени пластмасови детайли – и всеки търси максимална производствена ефективност. Ако искате вашето производство да е ефективно, с нас ще изпреварите конкурентите. Ние ви гарантираме икономически успех. ARBURG за ефективно ... още
Top