РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2018 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама от полеви прибори, предоставящи
Ви управлението и контрола, от които се нуждаете

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко приложение – трансмитери за налягане с TTG (Through The Glass) технология и Plugged Impulse Line Diagnostics.
• Пълна гама от радарни, ултразвукови, лазерни и магнитностриктивни нивомери.
• Широка гама от индустриални решения за рекордери и контролери, която може да се използва в широк спектър от приложения.
• Голям набор от разходомери за всякакви флуиди и приложения.
• Широкообхватна гама от прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и др.

“АС - ДС” ООД
Централен офис:
гр. Плевен, п.к.: 5800
бул. “Русе” № 19
тел.: 064/841385
0885599970
office.pl@acdc-bg.com

Офиси:
гр. София, п.к.: 1000
0888768246
dimiter.sotirov@acdc-bg.com

гр. Русе, п.к.: 7000
0886673388
office.russe@acdc-bg.com

Магазини ел. материали:
гр. Плевен, п.к.: 5800
бул. „Русе” № 6
тел./факс 064/841050
magazin.elektro@acdc-bg.com

гр. Троян, п.к.: 5364
ул. „Ген. Карцов” № 84
тел.: 0885599982

Магазин ОВК:
гр. Плевен, п.к.: 5800
бул. „Русе” № 19
тел./факс 064/841114
HVAC@acdc-bg.com

Производствена и складова база:
гр. Плевен, п.к.: 5800
ул. „Индустриална” № 132
0885599960

www.acdc-bg.com


Top