РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, Юли - Август 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2010 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСПълна гама цифрови релейни защити от VAMP Ltd Финландия Защита на кондензаторни батерии, двигатели, генератори, силови трансформатори, входящи и изходящи линии Изключително конкурентни цени постоянни складови наличности АС-ДС ООД Плевен, бул. Русе 19, тел.: 064/ 802 350 Русе, ул. Иван Вазов 12, тел.: 082/828 985 www.acdc-bg.com e-mail: ac_dc@mail.orbitel.bg

Top