РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2011 > АС-ДСАС-ДС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АС-ДСизграждане и контрол на мълниезащитни заземителни инсталации Мълниеприемниците с изпреварващо действие: • Многократно по-голяма защитавана площ • Възможност за мълниезащита на сграда с нестандартни покривни конструкции; • Възможност за монтаж на брояч за мълниите. СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ “АС - ДС” ООД гр. Плевен, бул. “Русе” № 19, тел.: 064/802 350, гр. Русе, ул. "Иван Вазов" 12, тел.: 082/828 985 www.acdc-bg.com, e-mail: ac_dc@mail.orbitel.bg

Top