РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Асарел РемонтАсарел Ремонт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Асарел РемонтРемонт и възстановяване на тежки машини и минно оборудване “Асарел-Ремонт” ООД е предприятие специализирано в ремонтно-възстановителните дейности в областта на тежкото машиностроене, за ремонт и реконструкция на фабрично оборудване за рудодобивната и миннообогатителната промишленост, като челюстни и конусни трошачки, мелнични машини, различни видове помпи, филтри, сгъстители, компресори, автотранспортна техника, електродвигатели, флотационни агрегати, гумени транспортни ленти и др. В предприятието има дългогодишен опит за ремонт, възстановяване и изработване на всякакви резервни части за всички видове Челюстни трошачки в това число зъбни колела, валове както и сферични повърхнини на Конусни трошачки. В дружеството е разработената и въведена уникална технология за ремонт на различните видове хидравлични и електрически багери, с което се предлагат възможности за пълното възстановяване, включително и на скъсаните и износени уши на кофите, чрез наваряване и механична обработка. Използваните материали и технологии са гаранция за постигането на високо качество и увеличаване на междуремонтния срок на годност. В съответствие с политиката ни по качество, ние работим съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството ISO9001:2008. Нашите партньори ни предпочитат заради нашата компетентност, бързина и коректност – качества, които се стремим непрекъснато да подобряваме. 4500 Панагюрище, п.к. 81, office@asarel-remont.com, www.asarel-remont.com тел.: +359 34 44 83 65, факс: +359 34 44 55 98, GSM : +359 884 333 500


Top