РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > АстелАстел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АстелСпектроскопия и микроскопия; оптически измервания, стационарни и време-разделителни измервания HORIBA Fluorescence Microscope Атомно-силова микроскопия с най-високаразделителна способност Комбинирана система HORIBA: LabRAMAN+Asylum Research: AFM Компактни и модулни оптически системи: Раман системи, спектрофуориметри, кислородни сензори и др. Спектрометър – модел Jaz. Бондинг системи за микро-електрониката - прецизни, надеждни и бързо приспособими за разнообразни приложения. BULCONTROLA 13 - 16 април 2010 Зала 1, Щанд В4 АСТЕЛ е официален представител и дистрибутор на - Adixen Alcatel, Hitachi Electronic Microscopes, Andore, Setаram, Aurora, Hiden Analytical, Skyray Instrument и др. 15 rue Vorino 1612 Sofia BULGARIE tel.: +359/2/ 958 7885, 9587886, 9587889 fax: +359/2/ 9587 890 e-mail: office@astelbg.com www.astelbg.com

Top