РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Астел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АстелДоставка на лабораторна, измервателна и аналитична апаратура Оптична спектроскопия Структурен анализ Електронна микроскопия Вакуумно оборудване Анализ на зърно и брашно Изпитване на бетон Портативни и фиксирани газдетектори Охрана на труда “Булконтрола” 28-30.05.2014, ИЕЦ, зала 4, щанд B7 София 1612, ул. Ворино 15 тел.: 02/958 78 85/86/89 факс: 02/958 78 90 www.astelbg.com e-mail: office@astelbg.com

Top