РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Астел , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Астел
Доставка на лабораторна, измервателна и аналитична апаратура

 

Оптична спектроскопия
XRF анализ
Електронна микроскопия
Вакуумно оборудване
Анализ на зърно и брашно
Изпитване на бетон
Безразрушително тестване на бетон
Охрана на труда

 

MachTech&InnoTech Expo
04-07.04.2017, ИЕЦ, зала 2, щанд Ц6

 

WWW.ASTELBG.COM

Astel


Top