Автоматично насочващи се превозни средства в индустриалната автоматизация

Начало > Автоматизация > 21.03.2017

Автоматично насочващи се превозни средства в индустриалната автоматизация | Инженеринг ревю, снимка 1
Автоматично насочващи се превозни средства в индустриалната автоматизация

Превозните средства с автоматично насочване (Automated guided vehicles, AGV), използвани в индустриалната автоматизация, са мобилни роботи, които представляват автономно придвижващи се превозни средства без нужда от човешко управление. Те следват маркери и кабели на пода или използват системи за машинно зрение, магнитно или лазерно насочване за навигация. Основното им предназначение е да транспортират различни обекти или матерали в индустриални обекти. Автоматизирано насочващите се превозни средства

могат да теглят обекти в ремаркета
които сами закачат. В ремаркетата се превозват както суровини, така и готови продукти. Такива системи се използват в предприятия от почти всички отрасли на индустрията, включително в целулозно-хартиената промишленост, логистичната дейност, печатарството, производството на метали, пристанищната инфраструктура, хранително-вкусовата и текстилната индустрия, медицината и др.

Традиционни приложения
AGV се използват в индустриалната автоматизация за транспортиране на различни обекти, включително палета, рула, стелажи, колички и контейнери с материали. Този тип мобилни роботи се доказват като отлично решение при повторяемо придвижване на материали и необходимост от редовна доставка на товари. Традиционните им приложения включват: пренос на палета и готови продукти, рула материал и контейнери, товарене на ремаркета и др. Сред отраслите, в които се използват индустриални превозни средства с автоматично насочване, са и: производствените сектори, автомобилостроенето, фармацевтичната и химическата промишленост, складовата дейност и т. н.

Работа със суровини
Автоматизирано насочващите се превозни средства могат да превозват целулоза, стомана, каучук, метал, пластмаса и т. н. В много индустриални приожения тези системи товарят необходимите суровини и материали от складовете и ги транспортират директно към асемблиращите линии.

Работа в процесна среда
Това е едно от първите приложения на автоматизирано насочващите се превозни средства и включва повторяемо придвижване на материали из отделните етапи на индустриалните процесни производства. Мобилните роботи могат да осъществяват транспортна връзка както между складовете и асемблиращите линии, така и между два отделни процесни етапа на производството.

AGV с лазерно насочване
Пред годините AGV технологията все повече се усъвършенства и днес автоматично насочващите се превозни средства в индустрията са главно с лазерно насочване. Известни като LGV (Laser Guided Vehicles), тези системи се програмират да комуникират с други роботи в асемблиращата линия, за да гарантират, че обектите и матералите се придвивжват плавно и точно до желаната крайна локация или се складират на правилното място.

Автоматично насочващите се превозни средства днес се характеризират с:
- Съвременни технологии за навигация – независимо дали се придвижват чрез индуктивен трансфер на енергия (безжично), следвайки магнитна лента или чрез геолокация, AGV са достатъчно маневрени, за да могат бързо да променят траекториите си.

- Възможност за отговор на процесни промени – ако превозното средство разполага с вграден PLC, то може да бъде препрограмирано да реагира на процесни промени, например да влиза във или излиза от стационарен режим, да изчаква завършване на даден процес, за да се задвижи и т. н.

- Иновативни спомагателни технологии – благодарение на електрически, хидравлични или пневматични механизми платформите за товари на индустриалните превозни средства с автоматично насочване в заводската автоматизация могат да се издигат, завъртат или движат свободно в пространството, за да осигурят максимално плавно и прецизно транспортиране на товарите. Най-новите модели разполагат с автоматични системи за захващане и освобождаване на обектите, позициониращи механизми, както и широк набор от помощни инструменти, които позволяват ефективното превозване на почти всякакъв тип товари.

Технологични новости
Сред най-интересните технологии в областта на AGV днес са т. нар. trackless ride системи, при които навигацията се осъществява посредством система за локално позициониране (LPS), Wi-Fi или радиочестотна идентификация.
Дълги години превозните средства с автоматично насочване бяха считани за нерентабилни в някои сектори на производствената автоматизация поради ненадежните захранващи системи и краткия живот на батериите. Съвременните модели със захванване от алтернативни енергийни източници обаче превръщат AGV във високонадеждно и достъпно 24/7 решение.

Тъй като не са физически свързани със сградите
и инфраструктурата в индустриалните обекти, автоматично насочващите се превозни средства са подходящи за редица приложения, включително обслужване на различни обекти или на периодично променящи се като технология и функционалност асемблиращи линии. AGV могат да бъдат преоборудвани, премествани и препрограмирани, за да се адаптират максимално към условията на приложението.

Безопасност
Най-съвременните AGV системи са почти незабележими в производството, тъй като не възпрепятстват и не спират процесите, нуждаят се от все по-малко поддръжка и намеса на оператор. Усъвършенстваните технологии за безопасност им помагат да работят в споделено работно проостранство с човека, без да застрашават здравето и сигурността му. За безопасната работа на на индустриалните превозни средства с автоматично насочване се грижат решения за: подобрена ергономия, по-безшумна работа, прецизно позициониране на товарите, конфигуриране на зони на безопасност с цел предотвратяване на колизии, самостоятелно отместване на препятствия по маршрута и др.

Възможности за разширяване на фукционалността и персонализиране
Конвенционалните транспортни технологии са доминирани от физически системи и механизми, докато при автоматично насочващите се превозни средства в индустриалната автоматизация фокусът е върху софтуера и контролните технологии. Вградените програмируеми контролери на съвременните AGV им позволяват да комуникират директно със системите за управление на производството и да изпълняват разширени функции като проверка за грешки (error proofing), проследимост, окомплектоване на детайли и др.

AGV стават все по-интелигентен компонент от индустриалните системи
който може да бъде интегриран в различни платформи, включително в MES системи за управление на производството. Очаква се пазарът на превозни средства с автоматично насочване за индустриалната автоматизация да отбележи значителен ръст през 2017 г. в сравнение с предишните две години, сочат данни на списание Manufacturing Tomorrow.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: автоматично насочващи се превозни средства, превозни средства с автоматично насочване, AGV, индустриална автоматизация, асемблиращи линииTop