РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ай Би Ес Шерер България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: Металорежещи МАШИНИ, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ай Би Ес Шерер БългарияИндустриални решения… Системи за обезмасляване ...от IBS Scherer |Уреди за почистване на части | Обезмаслители | Технически спрейове | Ефективни решения за сервиз и поддръжка на: машини | хидравлика | помпи | ел.апаратура | транспортна, строителна, селскостопанска и подемна техника | IBS Scherer Bulgaria EOOD Пловдив 4004 | бул. Александър Стамболийски 9 | тел./факс: +359 32 943 604 www.ibs-scherer.bg Info@ibs-scherer.de

Top