РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Би Ем Джи, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Би Ем ДжиМашинно и продуктово проектиране с решенията Autodesk Като фирма създател на AutoCAD, Autodesk притежава DWG формата и само нейните решения работят със 100% оригинален такъв. AutoCAD средата и интерфейс са заложени като основа на всички продукти за проектиране на фирмата, за да може инженерите бързо и лесно да свикнат да боравят с нужните им инструменти. Това води и до друго предимство – с решенията на Autodesk, дори с базовите такива, можете да използвате натрупана през годините, библиотека от двумерни чертежи и да ги пренасяте в 3D директно чрез софтуера, пригоден за това. Така можете работите в 2D и 3D – имате право на избор и използвате похватите, които са Ви най-удобни за конкретната задача, а преминаването към тримерно дигитално прототипиране става с удобни за Вас темпове. Решенията на Autodesk позволяват лесно надграждане до по-висока версия, така че винаги можете да имате на разположение инструментите, които да отговарят на нуждите Ви в момента. Машинното проектиране започва с основното стъпало – пакета от продукти AutoCAD Inventor LT Suite,който включва най-новите версии на: AutoCAD LT - най-добрия продукт за двумерно чертане в оригинален DWG формат; Inventor LT - инструмент за параметрично тримерно моделиране на детайли, позволяващ да използвате 3D тогава, когато имате нужда. С Inventor LT свиквате и внедрявате тримерното проектиране в процеса на двумерно чертане, използвайки и съществуващата база от DWG чертежи. Лесно и бързо се създават скици, сечения и документация на детайлите от тримерния модел. Важно е да се отбележи, че промяна извършена върху 3D модела се отразява на двумерната скица и обратно, което пести време при нанасянето на корекции. Inventor Fusion позволява да отваряте и променяте тримерни модели от всякакви източници, като Catia, Solidworks, Solid Edge, X, Rhinocerous и пр., без да има значение по какъв начин са конструирани въпросните модели. След нанасяне на нужните промени тези модели могат да се използват като такива от Inventor и да бъдат внедрени в работния Ви процес. Showcase лесно и бързо създава фотореалистични визуализации с избор на материал, осветление, заобикаляща среда, създаване на отражения, отблясъци и пр. Ако нуждите Ви са надраснали възможностите на Inventor LT Suite, можете да преминете към основния пакет за машинно и продуктово проектиране Product Design Suite. - комплексно решение, набор от програмни инструменти, които напълно отговарят на нуждите на инженера, като адресират всеки един отделен етап от създаването на нова машина или продукт и дават по-голяма свобода на конструктора да създава иновации и решава проблеми по креативен начин. Пакетът идва в три отделни нива – Standart, Premium и Ultimate, като винаги съществува възможността за преминаването към по-високо такова при изникването на нови инженерни предизвикателства и нужди. Основното предимство е възможността да изработите дигитален прототип, който спестява значителни Ви дава многовариантност при етапа на проектиране - позволява да създавате документация, скици и визуализации чрез няколко команди. Product Design Suite Standard - включва: Inventor - основополагащия инструмент за тримерно дигитално прототипиране. Както всички продукти на Autodesk, той работи директно със 100% оригинален DWG формат, дава възможност за преминаване от 2D към 3D и обратно, предоставя взаимовръзка между тримерен модел и скица, има възможност за създаване на сглобки, улеснява проектантския процес с iParts, iLogic, създава рамки с рамковия генератор, изчислява маса, прави промяна на материали, създава болтови съединения, документация по зададен формат и много други; AutoCAD Mechanical - специализиран AutoCAD, създаден за машинни инженери. Ускорява машинното проектиране с до 80%, предоставя база с над 700,000 стандартни елемента, дава възможност за извършване на анализ по метода на крайните елементи и др.;SketchBook Designer – уникален инструмент за концептуално проектиране, даващ възможност за работа в хибридна (растер/вектор) среда, като направените първоначални скици и концепции могат да бъдат пренесени директно в AutoCAD и превърнати в инженерно издържани чертежи; Autodesk Mudbox е инструмент за създаване на произволни форми и тримерни повърхности; Autodesk Vault Basic e система за управление на данни, съхранение и споделяне на файлове във фирмата; Product Design Suite Premium е следващото ниво, включващо всички изброени до момента инструменти плюс: Inventor Routed Systems (вместо Inventor) предоставя цялата функционалност на Inventor плюс оптималното проектиране и разполагане на кабели, трасета, меки връзки непосредствено в тримерния модел. Работи директно с проектираните вече електрически схеми с помощта на AutoCAD Electrical; AutoCAD Electrical е разновидност на AutoCAD, създадена специално за електро проектиране, създаване и изчисляване на табла, трасета и цялостни елинсталации; 3ds Max Design служи за създаване на фотореалистични визуализации с най-високо ниво на качество, неразличаващи се от професионална снимка; Navisworks Simulate – 3D среда за обединяване на разнородни CAD данни. Работи с данни, създадени във всевъзможни 2D и 3D файлове и формати, като Ви дава възможност да ги наслагвате, обединявате и изследвате в тримерното пространство. Product Design Suite Ultimate е най-високото ниво на пакета и включва всички вече споменати решения както и: Inventor Professional – най-мощният цялостен инструмент за създаване на дигитални прототипи. Тази версия на Inventor включва динамични симулации, натоварвания, якостен анализ, създаване на инструментална екипировка и др. Alias Design е софтуер за индустриално моделиране и 3D визуализиране на сложни повърхнини и форми. Софтуерни пакети на Autodesk за продуктов и машинен дизайн ще направят лесно и достъпно за българските конструктори дигиталното прототипиране, включващо модерно 3D параметрично конструиране, симулации, анализ, стрес тестове и фотореалистично представяне за нуждите на целия инженерингов процес, както и реализирането и усъвършенстването на иновативни конструкторски решения на базата на вече съществуващи собствени и/или външни CAD данни в различни формати. Ще можете да решават по-бързо от конкурентите си, все по-растящите и по сложни инженерингови задачи и проекти. Ще бъдете в състояние да предлагате комплексни продукти и машини на конкурентни цени в съкратени срокове и с гарантирано проверени, предварително тествани виртуално модели при оптимални разходи и цени.

Top