РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бибус България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бибус БългарияElectrak® HD – Висока мощност, дълъг ход, вградено управление
с опции за J1939 CAN bus, висока степен на защита IP69K


www.bibus.bg

БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД
1574 София
бул. Цветан Лазаров 2
тел.: +359 2 971 98 08
факс: +359 2 927 32 64
e-mail: info@bibus.bg


Top