РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бибус България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бибус БългарияKENOS
Vacuum gripping systems

A part of the piab group

Kenos® - вакуумни захвати с голяма площ, за манипулиране
на продукти с различни форми, размери и повърхности!

www.bibus.bg


БИБУС БЪЛГАРИЯ ООД
1574 София, бул. Цветан Лазаров 2
тел.: +359 2 971 98 08
факс: +359 2 927 32 64
e-mail: info@bibus.bg


Top