РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Бимекс Лимитид, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Бимекс ЛимитидПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ
ОТ ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ

INTEGREX i -400

Многофункционалната стругово-фрезова машина на Мазак INTEGREX i -400 е водещ модел на технологията за крайна обработка с едно базиране DONE-IN-ONE. Машината комбинира пълни едновременни 5-осни обработки, висока производителност, най-добрите за този клас оборудване и възможности за обработваем детайл и най-бързото в света управление SmoothX.
Ако имате да обработвате стругови и призматични детайли и искате да повдигнете нивото на Вашето производство, то вашият избор е INTEGREX i-400.

DISCOVER MORE WITH MAZAK®

Бимекс Лимитид ООД
тел. 02/ 868 30 43, 02/ 862 18 06
факс: 02/ 962 42 89
e-mail: bimex@bimextools.com
www.mazakeu.com


Top