Браншова камара по машиностроене, инж. Илия Келешев: Българските производители продължават да разработват и пускат на пазара нови изделия

ИнтервюМеталорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

Инж. Келешев, какво е актуалното състояние и каква беше 2013-та година за българските производители на металорежещи и металообработващи машини?
В годините на прехода и в резултат на икономическата криза основни фирми, даващи в миналото облика на производството на металорежещите и металообработващите машини, бяха ликвидирани – Берое - Ст. Загора, ЗММ - София, Машстрой - Троян и други; символично спрямо някогашното, въпреки растежа през 2013 г., е производството на ЗММ -Металик - Пазарджик; преди година затвори врати ЗГГМ - Перник.

Ликвидацията на водещи фирми едва ли е в резултат само на отпадане на традиционните до 1989 г. пазари и промените в икономическата обстановка. Производството, особено на съвременни металообработващи машини, е сложно, изисква ангажирането на добри специалисти и квалифицирани работници, непрекъснато усъвършенстване на изделията и усвояване производството на нови съобразно търсенето на пазара, компетентни и най-вече заинтересовани за развитието на фирмите собственици и ръководители. За постигането на успехи е необходимо време, трябва да се инвестира непрекъснато. За разлика от други производства, при които в годините фирмите поддоставчици преустановиха дейността си и сега производителите на крайни изделия внасят почти всичко от чужбина, в сектора продължават да работят и фирми поддоставчици – ЗММ - Нова Загора за производство на оси, валове и зъбни колела, ВСК Кентавър,  ЗММ - Велинград - за шпиндели, ЗММ - Златоград - ножодържачи, Леярмаш - София и Булхим - Сливен - отливки за металорежещи машини и други.

Въпреки срива, спрямо 1989 г., производството на металорежещи машини у нас продължава да се развива, създадоха се нови фирми, усвояват се нови усъвършенствани изделия. Изминалата 2013 г. бе сравнително добра за производителите на машини. Обемите на производство са съпоставими с тези за 2012 г., увеличава се износът. Поддържането на конкурентно ниво на българските машини на международния пазар е изключително тежка задача, тъй като натискът на пазара на такава продукция е огромен. Практически над 90-95% от произвежданите машини у нас се реализират в други страни. Български металорежещи машини се изнасят в страни от всички континенти. Най-широк в това отношение е пазарът на фирма ЗММ - Сливен, изнасяща машини в 54 страни.

Какви са най-големите постижения на компаниите в бранша за този период?
Безпорни за годината са резултатите, постигнати от ЗММ - Сливен, РАИС - Пазарджик.

На практика в момента ЗММ - Сливен е най-големият производител на универсални стругове и стругове със CNC управление за страните от Югоизточна Европа. Производството на фирмата по брой произведени машини и брой на заетите е съпоставимо с това до 1989 г. По номенклатура – вид и сложност на машините – сегашното производство е несравнимо с производството преди. ЗММ - Сливен е от малкото фирми със сравнително затворен в рамките на Холдинг ЗММ - България цикъл на производство – отливки, оси, валове, зъбни колела, което допринася за развитието.

Непрекъснато развитие в годините има РАИС - Пазарджик. Започнала дейността си от нулата, в момента фирмата е единствен в страната производител на вертикални обработващи центри, а преди по-малко от година пусна на пазара 5-осен център с двушпинделен струг. Номенклатурата на производство се разраства ежегодно, непрекъснато се разработват и пускат на пазара нови машини, конкурентни по цени и качество на тези, предлагани на международния пазар. РАИС ежегодно увеличава възможностите си за производство, реализирайки успешни проекти за доставка на нова съвременна техника и внедряване на иновативни разработки по процедурите на ОП "Конкурентоспособност". Машините се приемат добре както на вътрешния, така и на международния пазар.

Успешно работят Арсенал - Казанлък, специализиран в производството на фрезови машини - универсални и с ЦПУ, на пробивни машини; ЗММ - Враца, произвеждаща стругове; оцеля от някогашната фирма Унитех - Троян производството на щос машини; работи макар и в трудна обстановка ЗШМ - Асеновград, произвеждаща шлайф машини; Милко - Асеновград, други. С добро качество се налагат на пазара рециклирани машини на Лазатек - София, Полимета-С - София, др.

През годините силно се разви започналата дейността си от „0“ в началото на прехода фирма Петров П. М. - София. Сега в нея работят над 150 човека, произвеждащи над 80% от направляващите за металорежещи машини, произвеждани в Европа. Успешно в страната се развива производството на инстументи - Цератицит България - Габрово, ВСК Кентавър - ИЗ Динамика - Дряново.

В условията на силна конкуренция на водещи фирми, осъществяват дейността си и производителите на отрезни машини – Силома - Силистра, ЕМИ - Силистра, ЗММ - Нова Загора.

На равнища значително по-ниски от тези преди кризата е производството на преси. Причина – рязкото свиване на инвестициите в предприятията от другите сектори, използващи преси. Производителят Вапцаров - Плевен успява да задържи през 2013 г. нивото на производство от предишната 2012 г.

Голямото постижение на фирмите от подсектора за изтеклата 2013 г. е обстоятелството, че в условията на продължаваща криза и непрекъснато увеличаващ се конкурентен натиск на международния пазар, българските производители успяват да не намаляват производството, да инвестират, да разработват и пускат на пазара нови изделия.

Какъв е ръстът в производството на металорежещи и металообработващи машини у нас на годишна база?
Машиностроителното производство, в т. ч. това на машини изпадна в остра криза през 2009 г. - срив в областта на износа, а през 2010 г. - срив на продажбите на вътрешния пазар. Сривът в износа през кризисната 2009 г. за производителите на машини е над 40%. През 2010 г. спрямо 2009 г. растежът на износа вече е висок – над 30%, но в същото време - през 2010 г. сривът на продажбите на вътрешния пазар е още по-голям - над 48%. През 2010-2012 г. спира производството голям производител на машини Машстрой - Троян, през 2012-2013г. – ЗГГМ - Перник. Въпреки намаляване броя на фирмите, произвеждащи машини, производството и оборотът бележат растеж през периода 2010-2013 г. до 15% в отделни години.

Конкурентни ли са българските производители на металорежещи и металообработващи машини на световните?
Особено в областта на производството на прецизни, високопроизводителни машини със CNC управление е нереалистично да се сравняват по качество и възможности не само произвежданите у нас, но и в редица други страни машини, с тези на водещите няколко световни фирми – японски, германски и т. н. Това са фирми с традиции в производството и огромен потенциал за развой, елементна база, възможности, пазар. Ако в миналото България и редица други страни развиваха и собствено производство на електронното управление, вграждано в машините, то от години световният пазар е зает от няколко безспорно водещи в това отношение страни. Останалите производители на машини го доставят и вграждат в тях. Възможни са по-скоро сравненията – конкурентни ли са българските производители на машини за определени видове и класове по цени и качество. Измерител е пазарът. В своята гама ЗММ - Сливен е сред водещите в това производство, но удържането и разширяването на пазарите е неимоверно трудно. В производството на стругове съществуват дългогодишен опит и традиции в машиностроенето на редица страни, а пазарът е изкривен и от голямото предлагане на машини втора ръка от ликвидирани по време на кризата заводи. На пазара и у нас, и в чужбина добре се приемат машините на РАИС - Пазарджик. Основните компоненти, вграждани в тях, се доставят от водещи световни фирми, поради което новите им разработки, особено като цени при съпоставимо качество, са предпочитани в редица случаи от потребителите на този вид машини. На добро ниво са фрезмашините на Арсенал - Казанлък. Сред производството на водещите фирми в света се нареждат инструментите на Цератицит България - Габрово, ВСК Кентавър - ИЗ Динамика - Дряново. Фирмата в Габрово е филиал на световен гигант в тази област, а фирмата в Дряново работи активно за водеща фирма от САЩ.

Какви са основните предизвикателства, пред които се изправят българските производители през 2014 г.?
Усъвършенстване на произвежданите и ускоряване дейността по разработването на нови машини. Разширяване на пазарите. Задачата е изключително трудна, тъй като е свързана и с инвестиции, и с кадри. Няма достатъчно подготвени специалисти и особено квалифицирани изпълнителски кадри. Поради продължаващата криза, броят на заетите в сектора като цяло се запазва, но фирмите, които тръгнат да назначават нови работници изпитват много сериозни затруднения. Няма желаещи специалисти за работа с машини със CNC управление, борвергисти, стругари, фрезисти. Надежда за производителите е дългоочакваното излизане на европейската икономика от кризата, увеличаване търсенето на машини, по-нататъшно разширяване на пазарите за други страни. Предпоставка за бъдещо развитие е стремежът на ръководствата на болшинството фирми да инвестират в доставката на най-съвременна техника. Особено активни до този момент в разработването на проекти с европейско финансиране са РАИС - Пазарджик, ВСК Кентавър-ИЗ Динамика - Дряново, ЗММ - Сливен, Милко - Асеновград, ЗММ - Нова Загора.

Добра перспектива за българските производители на машини през 2014 г., в т. ч. и занапред би била кооперацията им с водещи фирми от чужбина. Дали очакваният растеж ще бъде желан или реален през настоящата 2014 г. е все още трудно да се каже, въпреки че годината започна, тъй като прогнозите за растеж през последните години често се променят.
Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top