РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > CARRIER BULGARIA SOFIA BRANCHCARRIER BULGARIA SOFIA BRANCH, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ CARRIER BULGARIA SOFIA BRANCHSMMS-i: Следващо поколение Супер Модулна Мулти Система Следвайки успеха на системите Mini-SMMS, SMMS и SHRM (с рекуперация), Toshiba поставя нови технологични стандарти с производството на SMMS-i, ново поколение на Супер Модулните Мулти Системи с променлив дебит на хладилния агент, които включват три нововъведения в конструкцията си. Използвайки 2 или 3 DC двойно роторни компресори с изцяло инверторна технология във всички външни тела, SMMS-i работи с високоефективния хладилен агент R-410A. Благодарение на инверторната технология, работния товар на системата се разпределя по-равномерно със специално управление регулиращо редуването на работата на външните тела и на всеки от компресорите. Високоефективните ротационни компресори и модерните векторно-управлявани инвертори постигат висок Коефициент на трансформация (COP): 6.38 (при частичен товар 50%) Това рефлектира в максимална енергийна ефективност на климатичната система, което намалява влиянието на сградата върху замърсяването на околната среда. Изключителна гъвкавост при инсталиране и удължен тръбен път Ограниченията в инсталирането на тръбните пътища са намалени, с максимално разстояние за монтаж на най-отдалеченото вътрешно тяло от 235 метра спрямо външното тяло. Осигурява се дори по-добра гъвкавост при големи денивелации между вътрешните тела. SMMS- i системата на Toshiba е водеща в климатизацията като осигурява денивелация до 40 метра между вътрешните тела на една система. Това е достатъчна височина за да покрие 11 етажна сграда. Първи в индустрията! Външните тела са увеличили мощността си и са оптимизирали дори още повече ефективността си, тъй като са оборудвани с няколко компресора, до 3 в тяло, всеки от тях използвайки технология с постепенно натоварване и DC инвертори. Така външните тела 14 HP и 16 HP са оборудвани с три високо енергийноефективни двойно-роторни компресори при пълен и частичен товар. Тези нови компресори значително подобряват енергийната ефективност и нивата на комфорт при всяка SMMS-i система. Фино управление в промяната на оборотите Прецизен променлив контрол регулира оборотите на компресора почти плавно със стъпка от 0.1 Hz. Отговаряйки точно на нуждите на охладителния товар, този прецизен контрол ограничава до минимум енергийните загуби при промяна на честотата (оборотите) и създава комфортна атмосфера с минимални отклонения от желаната температура. С новите тела на SMMS-i системата ограниченията в размера и теглото са сведени до минимум и е улеснен по-бързия им монтаж. Новата SMMS-i система е съвместима с всички външни тела, които се използват с предишната SMMS система на Toshiba с повече от 80 възможни модела при различни охладителни мощности. bulgaria_info@carrier.gr, www.toshiba-ac.eu

Top