РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Circuit Design, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Circuit DesignПредставяне на приемо-предавателен радиомодул на 2.4 GHz за индустриални приложения Circuit Design, Inc, водещ доставчик на маломощни радиомодули с ниска мощност, обяви пускането на STD-502-R, интегрален приемо-предавателен радиомодем на 2.4 GHz за индустриални приложения. STD-502-R работи в честотен диапазон от 2.4 GHz, достъпен в целия свят. Предназначен за вграждане в оборудване, този радио приемо-предавателен модул е разработен за промишлени приложения, които изискват постоянно и надеждно функциониране. При работа с батерия, той постига обхват на радиокомуникация над 300 m. Освен използването на високо шумоустойчива директна пакетна модулация с разпределен спектър (DSSS), модулът има функция за многообхватно приемане с цел предотвратяване загубата на сигнал. Това осигурява изключително стабилна и надеждна радиокомуникация в претоварения честотен обхват 2.4. GHz ISM. Тези основни функции са включени в новоразработена специализирана интегрална схема (ASIC), чието използване осигурява стабилни доставки на продукта в дългосрочен план, тъй като не се разчита на други радиочестотни интегрални схеми. Приемо-предавателят използва отворен входно/ изходен интерфейс, което позволява на потребителите да използват свои собствени протоколи. В допълнение, модулът може да предава данни, включващи продължителни поредици от идентични битове, които не могат да бъдат предадени с конвенционалните радиомодули. Освен STD-502-R, продуктовата линия на Circuit Design включва приемо-предавател STD-302N-R за индустриална употреба, обхващащ от 300 MHz до 1.2 GHz, осигурявайки покритие на ISM честотния диапазон по цял свят. Мострите ще бъдат налични от януари 2013 г. Производството е планирано да започне през май 2013 г. Circuit Design ще покажат продукта на изложението Electronica в Мюнхен, Германия от 13 до 16 ноември 2012 г. Техническите характеристики и приложения на STD-502-R са както следва: Технически характеристики › директна пакетна модулация с разпределен спектър (DSSS) › многообхватно приемане › комуникационен обхват от 300 m (LOS) › ниска консумирана мощност 10 mW 3.3 V 68 mA › скорост на данни 9,6 kbps / 19.2 kbps › вградена функция за откриване на съвпадение на пакети от данни › работна температура от -20 до + 65° С › съответствие с европейския стандарт EN 300 440, американския FCC, част 15.247 и японския ARIB STD-T66 Приложения › Дистанционно управление на промишлено оборудване › Индустриални телеметрични и мониторингови системи Може да изтеглите снимка от: http://www.cdt21.com/dl2/pr/index.asp За Circuit Design Circuit Design, Inc. проектира и доставя маломощни радиомодули мощност за различни области на приложение, като например телеуправление, телеметрия, аларми, сериен пренос на данни и аудио. Продуктите отговарят на европейския стандарт ETSI, американския FCC и японския ARIB. Качеството е гарантирано с ISO 9001- сертифицирани процеси на проектиране и производство, базирани в Япония. Circuit Design GmbH Schleissheimer Str. 263 80809 Мюнхен Германия Телефон: +89-358283-60 Факс: +89-358283-66 E-Mail: info@circuitdesign.de Web: www.circuitdesign.de

Top