Цялостна защита от електрически пожари

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2021 • 09.11.2021

Цялостна защита от електрически пожари | Инженеринг ревю, снимка 1


Всяка година пожари, възникнали по електрически причини, нанасят щети за над 3 милиарда щатски долара на нежилищни сгради в САЩ и Европа (според Националната асоциация за противопожарна защита – NFPA, и Европейския алианс за пожарна безопасност – EFSA), като последиците са на много по-висока стойност. В допълнение към преките загуби около половината от компаниите, претърпели такъв пожар, прекратяват дейността си през следващите 5 години.

 

Защитата започва с проектирането

Schneider Electric, глобалният лидер в дигитализацията на енергийния мениджмънт и автоматизацията, идентифицира критичните точки в електрическите системи на различни сгради – в индустрията, административни, обществени и други, които трябва да бъдат наблюдавани с повишено внимание и прецизност. Електропроектантите играят основна роля при предотвратяването на пожари по електрически причини. Всички електрически системи и инсталации трябва да бъдат проектирани съгласно съвременните стандарти и изисквания с цел превенция и ефективна работа в бъдеще. Електрически табла, изработени от негорими материали, са от съществено значение при работа в среди с тежки условия. Електрическо оборудване, съобразено с техническите изисквания и норми, е задължително за всеки проект. Избраното оборудване трябва да дава възможност за лесна превантивна поддръжка след това, тъй като това би спестило много усилия и ресурси във фазата на експлоатация. Съвременен софтуер и IoT базирани приложения позволяват мониторинг в реално време и улесняват поддръжката. Най-удобно е такъв тип системи да бъдат предвидени още на етап проектиране. В резултат получаваме по-ефективно управление на цялостните оперативни разходи и оптимизация.

 

Термичен мониторинг в критичните точки

Допълнително конкретно решение против електрически пожари е термичният мониторинг с Asset Connect, който е част от IoT базираната платформа EcoStruxure на Schneider. Постоянният мониторинг на температурата в критични точки на оборудването като табла, трансформатори, UPS и шини дава ценна информация за състоянието и изправността на електрическата система. Одитът с термокамери вече не е единствената възможна процедура за термичен мониторинг, тъй като свързаните решения предоставят данни в реално време и правят видими дори малки вариации, които показват рисковетe от електрически пожар на много ранен етап. Слабите връзки или прегряването на оборудването могат да бъдат признаци за потенциални заплахи и идентифицирането им навреме може да запази човешки живот, да предотврати повреди на скъпоструващи съоръжения и да спести разходи от престой. Всички събрани данни могат да се визуализират по удобен начин, както и да се съхраняват с цел анализ, проследяване на трендове и вземане на информирани ефективни решения.

 

Предимствата на Asset Connect

Като част от платформата EcoStruxure, решението Asset Connect дава възможност за интегриране в цялостна система за енергиен мониторинг или добавяне като модул към система за енергиен мениджмънт. В зависимост от организацията в отделното предприятие или сграда, системата може да се следи както локално от собствен персонал, така и отдалечено чрез изнесена услуга. Безопасността на персонала, както и намаляването на работните часове, необходими за сервиз и поддръжка, са допълнителни предимства за бизнеса.

Цялостната защита от пожари по електрически причини изисква ангажираност от фазата на проектиране и изграждане до експлоатацията и поддръжката. Съвременните подходи позволяват свързаността да се предвиди още при залагането на технически решения и целият експлоатационен цикъл на сградите да е обезопасен чрез постоянно наблюдение на ключови параметри.

 

 


 

 

www.se.com/bg

 

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top