РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делчев и Син, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делчев и СинСпециалист в измерването на ниво на течности и насипни материалидатчици за ниво • с въртящо се крило • вибрационни • кондуктивнинивомери • ултразвукови - макс. обхват до 60м • електромеханични - макс. обхват до 40м Представителство за България: ДЕЛЧЕВ И СИН - ДИД ЕООД, Пловдив 4004, бул. Никола Вапцаров 98 тел./факс: 032/ 67 02 25, тел.: 032/ 69 57 51, GSM: 088 880 69 88, 088 519 07 32 e-mail: Delchev_and_Son@dir.bg

Други рекламни публикации на Делчев и Син

Top