РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингDELPHI

 

Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: +359 897 226 118
е-поща: delphi.engineering.bg@gmail.com

 

“Качеството е постоянно само ако се подобрява непрекъснато”
Георг-Вилхелм Екслер

 

The competence for high-alloy materials.

 

We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

 

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.


Висококачествени пластинчати инструменти.

 

FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS

We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top