РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делфи Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делфи ИнженерингDELPHI
Квартал Витоша, бл. 5 Б, ап. 33
1700 София
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: +359 897 226 118
е-поща: delphi.engineering.bg@gmail.com

“Качеството е постоянно само
ако се подобрява непрекъснато”
Георг-Вилхелм Екслер

And all runs smoothly.
What can we do for you?
The competence for high-alloy materials.

We always work to make something good even better.
Welcome to the world of high-precision processing with customer benefits.

Ние винаги работим, за да направим нещо добро още по-добро.
Добре дошли в света на високопрецизната обработка с предимства за потребителя.

Ускорява до 320 км/ч, поддържа
скоростта за 7 сек. и спира така,
както никой друг не може
на този свят

Държач, който гаси
вибрациите до минимум

Ефект на радиалното отклонение върху режещите ръбове
Неравномерно натоварване на режещите ръбове
Износването на инструмента се увеличава, качеството на повърхнината на обработвания детайл се влошава
Износването на инструмента се увеличава, качеството на повърхнината на обработвания детайл се влошава

Влияние на прецизноста на цангата върху живота на инструментите


FRIENDLY | RELIABLE | INNOVATIVE | INTELLIGENT | PRESTIGIOUS
We continue to write the success story - Ние продължаваме да пишем историята на успеха


Top