РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делина Консулт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делина Консулт



Консултантски услуги по подготовка и управление на проекти, финансирани от Европейските фондове

Един от основните акценти в работата ни е свързан с предстоящите процедури за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.:
• Пълен набор от услуги, свързани с управлението на проекти и консултации по всички фази на проектния цикъл
• Проучване и идентифициране на възможностите за финансиране според нуждите
• Екип с дългогодишен опит и квалификация в сферата на управление на международни проекти
• Управленско и организационно консултиране, разработване на бизнес планове и стратегии, фирмени обучения за по-ефективна работа В готовност сме да подкрепим реализацията на вашите проектни идеи.

В наше лице ще откриете доверен партньор с доказан в годините опит, предлагащ компетентни консултации, лично отношение и гаранции за устойчиво сътрудничество.

София 1612, ул. "Найден Геров" №6, офис 6, Тел.: +359 2 851 1040, GSM: +359876 68 78 23, projects@delina-consult.com, www.delina-consult.com


Други рекламни публикации на Делина Консулт

Top