Ден на Autodesk организира BMG

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

Представени бяха продукти и решения от цялата област на приложение на Autodesk

На 12 октомври Националният дворец на културата бе домакин на Деня на Autodesk, организиран от оторизирания дистрибутор BMG и партньорите на компанията в страната - КАД Пойнт, ГИС Перфект, Каниско, Латона, ПроСофт и Стемо. В рамките на събитието бяха представени продукти и демострирани реални технически решения от целия приложен спектър на софтуерните пакети на Autodesk. При откриването на форума бе обявено, че компанията Autodesk е направила дарение на висшите технически училища в страната на стойност около 1 млн. евро. Дарението включва 100 бр. лицензи на пакета Inventor Prof на ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ "Ангел Кънчев"-Русе, ТУ Габрово и Лесотехническия университет в столицата; 60 бр. лицензи на продукта Civil 3D, разпределени между УАСГ и Лесотехническия университет, и 40 бр. лицензи от пакета Revit Building, предназначени за УАСГ.

Тематично, събитието бе обособено в три паралелни секции - ГИС и инфраструктура, Архитектурно и инвестиционно проектиране и Машиностроително проектиране. Сред акцентите на тематичната секция, посветена на решенията, които Autodesk предлага в областта на архитектурата, строителството и инфраструктурното проектиране, бе демонстрацията на реални ВиК проекти, реализирани на базата на софтуера за проектиране и анализ на водопроводни, канализационни и газопреносни мрежи Canalis&Hydra. Сред темите, включени в сесията "ГИС и инфраструктура", които предизвикаха сериозен интерес сред присъстващите специалисти, бе лекцията, посветена на проект, реализиран на база продукти на Autodesk в Топлофикация София. Проектът обхваща разработване на информационна система на топлопреносната мрежа в столицата. Обектът на управление е Топлофикация София, която стопанисва топлопреносна мрежа с обща дължина по трасе 877,347 km, топлогенериращи мощности 4736 MW и 261 MW електрогенериращи мощности. Софтуерната платформа е базирана на три продукта на Autodesk - Autodesk MAP 3D, Autodesk Map Guide 6 и Autodesk Envision 8.
Top