РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Дикс БГДикс БГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дикс БГИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Подобряването на енергийната ефективност е актуална съвременна тенденция, водеща до повишаване на конкурентоспособността. Тя вече се свързва с конкретни нормативни изисквания към промишлените предприятия като: индивидуални цели за енергийни спестявания, стандарта за енергиен мениджмънт БДС EN16001 и други. Наличието на система за мониторинг създава възможности за оперативен контрол и въздействие върху доставката, производството и потреблението на енергиите, което е от особена важност при покупка на енергии в условията на либерализиран пазар. Статистическата обработка на архивираната от системата обективна и актуална информация за консумацията и производството в различните условия на обработка на продукцията, би позволила да се разкрият резерви за икономии и да се предприемат мерки за реализирането им. ДИКС БГ” ЕООД София 1124, ул. Петър Делян 5, ап.6 тел. (+02) 846 40 69; 0887 88 45 87 e-mail: dixbg@dixbg.com С над 25 години опит в областта на мониторинга!

Top