РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дилтех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДилтехПОВЕЧЕ ОТ ДУМИ.
НИЕ ВИ ПОМАГАМЕ ДА БЪДЕТЕ ПО-ЕКОЛОГИЧНИ КАТО
СЛУШАТЕ ВНИМАТЕЛНО И НАМИРАМЕ ПРАВИЛНОТО
РЕШЕНИЕ ЗА ВАС.

Повече от 30 години ние преследваме прогреса на рециклирането
на пластмаси за Вас. По този начин ние не само намираме начини
за повишаване на енергийната ефективност и рентабилността, но и
разработваме решения за намаляване на отпадъците от опаковки.
Научете повече сега:
kraussmaffei.com/circulareconomy


Дилтех ООД
Оборудване и сервиз
Ул "Драва"№З, офис 1
4003 Пловдив
www.diltech.bg

 

 


Top