РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДиТра, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДиТраКАК ДА ПОВИШИТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СВОИТЕ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ?


Българските производствени фирми вече достигнаха много високо ниво на машинна обезпеченост. Това е резултат от собствени инвестиции и от активното използване на различни европейски програми за повишаване на конкурентоспособността. Богатите машинни паркове включват както фрезови машини за едновременно управление на много оси с висока точност, така и изключително разнообразие от струго-фрезови машини. В допълнение много от фирмите инвестират в закупуването на роботи за някои от дейностите си. Голяма част от това високотехнологично оборудване все още не работи на пълния си капацитет и не постига максималното ниво на ефективност поради неподходящия избор или непълноценната реализация на CAM решение за неговото управление.

 

Ускоряването на производствения процес, безопасната работа на машините и постигането на високо качество на повърхнините, без излишни допълнителни разходи, са пътищата за повишаване на ефективността не само на металорежещите машини, но и на цялото производствено предприятие.
CAMWorks е най-успешното CAM решение на пазара, интегрирано в SOLIDWORKS, което дава нови възможности за създаване, настройване и симулация на инструменталните пътища. Системата намалява времето за обработка с до 85% и удължава живота на инструмента с до 500%, дори и при най-твърди материали.

 

Интеграцията спестява време
CAMWorks е напълно интегриран в SOLIDWORKS. Ако направите промяна в детайлите или сглобените единици, инструменталните пътища се обновяват автоматично. Това е значително предимство пред повторното вмъкване на променения модел и последващото пре-програмиране на инструменталния път в отделен софтуер. Друга важна характеристика на системата е програмирането с използване на технологични компоненти, при което операциите и инструменталните пътища се генерират автоматично.

Автоматичният режим на създаване на технологични компоненти разпознава и генерира над 23 вида различни такива. Това е значителна икономия на време спрямо операционно базираните CAM системи.

 

Използването на проверени процеси улеснява програмирането
Гръбнакът на CAMWorks е технологичната база с данни. Тя съхранява цялата информация за вашите машини, инструменти и стратегии за обработване. Вие може да добавяте, променяте и използвате отново всички проверени в практиката технологични процеси, което прави програмирането на детайлите лесно и бързо. Например, ако искате да обработите джоб по определен начин, може да промените стратегията за обработването му, да я запазите в базата и да я използвате впоследствие за автоматичното създаване на операциите за обработване на подобна геометрия в бъдеще. Технологичната база с данни спомага за по-лесното адаптиране и навлизане в работния процес на нови служители във фирмата, защото съхранява натрупания опит на инженерния екип.

 

Подходящи конфигурации за всяко производство
Лицензните конфигурации на CAMWorks дават възможност за избор на подходящи функции спрямо спецификите на вашите машини.
CAMWorks Standard е интегрирано решение за CNC програмиране в средата на SOLIDWORKS. То обединява предимствата на базирания на технологични компоненти подход и работата в среда на Part и Assembly с възможност за 4 и 5-осно позициониране и управление на едно- и двушпинделни стругови машини. CAMWorks Milling Professional предлага най-високото ниво на 3D фрезови обработки. CAMWorks Turning Professional е конфигурация с акцент върху управлението на сложни стругови и струго-фрезови машини с C, Y и B оси, втори шпиндел и синхронизирана работа на до 4 инструментални супорта. CAMWorks Premium обединява пълнофункционално 3D фрезоване, струговане и струго-фрезоване и авангардно 4 и 5-осно фрезоване в една интегрирана система.

 

 

 

Центърът за 3D решения на ТехноЛогика - ДиТра е официален представител на CAMWorks и SOLIDWORKS за България и региона. Вече над 25 години подпомага българските производствени компании в тяхното технологично развитие. Благодарение на екипа на ДиТра, стотици фрезови, стругови, струго-фрезови и нишкови ерозийни машини всекидневно достигат своя пълен производствен капацитет. Експертният CAM екип има реализирани множество внедрявания на софтуерни решения за управление на металорежещи NC машини.

 

За да изберете най-подходящата за вас конфигурация, обадете се на телефон: 02/ 91 912/ 777 или пишете на: ditra@technologica.com


Top