РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДиТра, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДиТра3D EXPERIENCE SOLUTIONS

» Управлявайте симулационните процеси и данни
» Балансирайте условията за производителност
» Разработвайте олекотени компоненти
» Пестете време чрез недвусмислен анализ
» Бъдете в крак с динамичните нужди на пазара
» Изчислявайте издръжливостта и надеждността
» Калибрирайте мулациите с тестови резултати

www.ditra.bg
www.technologica.com


Top