Dresser Instruments: открихме подходящия си партньор тук

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

инж. Йорг Мюлер, мениджър маркетинг и продажби в Dresser Europe пред сп. Инженеринг ревю

Господин Мюлер, представете компанията Dresser Instruments на читателите на сп. Инженеринг ревю като история, структура, продуктова специализация.

Dresser Instruments е водещ американски производител на измервателни уреди за налягане и температура, които се предлагат на международните пазари под търговските марки ASHCROFT и HEISE. За българските специалисти, вероятно, би било интересно да научат, че ASHCROFT всъщност е фамилията на основателя на фирмата. Историята на компанията започва преди повече от 150 години, когато г-н Ашкрофт проявява далновидността да закупи патента за производство на манометри с бурдонова тръба и да основе първата фабрика за производството им в САЩ. Търговската марка HEISE пък носи името на конструктора, разработил първите образцови манометри с точност 0.1%. Днес в компанията работят над 1400 висококвалифицирани специалисти от цял свят. Специализирани сме в производството на манометри, разделителни мембрани, термометри, пресостати, термостати, преобразуватели за налягане и калибрираща техника. Европейската централа на Dresser Instruments се намира в град Баесвайлер, Германия, където са разположени и част от производствените мощности на компанията. Освен за европейските пазари Dresser Europe отговаря за бизнеса на компанията в Северна Африка и част от държавите в Близкия Изток.

Кои са основните пазарни сегменти, в които Dresser Instruments търси реализация на продукцията си?

Традиционни пазари за Dresser Instruments са нефтохимията, добивът и дистрибутирането на нефт и природен газ, енергетиката и промишленото строителство. Предлагаме специално разработена в съответствие с добрата производствена практика гама от изделия, предназначени за използване в хранително-вкусовата промишленост, климатизацията и фармацевтичната индустрия. Не оставаме встрани от динамично развиващи се отрасли като микроелектрониката, за която сме разработили гама прибори, съответстващи на изискванията за стерилност.

През лятото на настоящата година Dresser Instruments стъпи на българския пазар. Защо взехте това решение в настоящия момент и не се ли опасявате, че пазарът тук до голяма степен вече е разпределен?

Наблюдаваният от години икономически растеж и предстоящото членство на страната ви в Европейския съюз привлякоха вниманието ни върху българския пазар. Въпреки убедеността ни, че съществуват сериозни предпоставки да правим бизнес в България, сме наясно, че успехът ни би бил немислим без сериозен представител, който е наясно с пазарните правила и изисквания тук. В лицето на г-жа Николина Максимова и фирма Измервателни уреди открихме силен партньор. Имаме амбицията заедно да развиваме търговската ни стратегия в страната. Всички запитвания към Dresser Instruments ще бъдат изяснявани технически и търговски по "най-краткия път", а именно директно в България, доставките на техниката ще се осъществяват през централата на компанията в Германия.

Как бихте оценили потенциала на българския пазар?

Според мен, в България съществуват условия за реализиране на цялата производствена гама на Dresser Instruments. Все пак основното направление от производствената ни дейност е концентрирано върху манометрите. Вече сме задвижили процедурата за одобрен тип на две серии манометри от Държавната агенция по метрология и технически надзор. Техническата документация за цялото продуктово портфолио инструменти ASHCROFT и HEISE ще бъде преведена на български език.

Срокът на доставка е важен търговски аргумент. Ще организирате ли склад в страната?

Да. С цел максимално бързото изпълнение на направените заявки ще организираме склад в София.

На каква маркетингова изява ще заложите в региона и по-специално в България?

Имаме намерението да разширяваме присъствието си в региона на Югоизточна Европа. В редица държави, сред които Унгария, Румъния, Словения и Сърбия, вече имаме партньори. Считаме, че Техническият панаир в Пловдив е подходящ форум да представим компанията пред специалистите от българската индустрия. Излезе от печат и каталог с продуктите на Dresser Instruments на български език. Разбира се, ще използваме и инструментите, които предлага сп. Инженеринг ревю, за да информираме за продуктови, пазарни и маркетингови новости.

Какво е бизнес мотото на компанията?

Dresser Instruments е производител на уреди "промишлено изпълнение", които, смело мога да кажа, съответстват на най-новите достижения в областта на измервателната техника. Силна страна на уредите ни са и конкурентните им цени. Стремим се да изграждаме дългосрочно сътрудничество с клиентите ни и работим заедно с тях в посока разработваме на най-сигурното и едновременно с това най-изгодно техническо решение. Разчитаме на опита и традициите, но влагаме техническо ноу-хау, средства и усилия в развоя и усвояването на модерни технологии. Партньорът ни в страната, фирма "Измервателни уреди", ще бъде проводник на нашата бизнес философия тук.

Кои технологични и пазарни тенденции ще влияят върху пазара през следващите години?

Виждаме потенциал за растеж в разширяване на обхвата на приложение на сензорите за налягане. Става въпрос както за евтини преобразуватели на налягане в хидравликата и пневматиката, така и за преобразуватели, специално разработени за много ниски налягания и модели с висока точност.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top