РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДС Софтуер, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пакетиране и складова техника, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДС СофтуерSTEDOSOFT

"ДС СОФТУЕР" ООД
+359 (88) 7 79 13 40
+359 (88) 9 25 13 88
+359 (88) 9 47 15 36


office@stedosoft.com
www.stedosoft.com


Динамични Софтуерни Решения

WMS на Stedo Soft - признат от логистичните компании,
и лидер на пазара.

• Гъвкава система за оптимизиране на мястото в
склада посредством адаптивен ABC анализ
• Групово примане и изписване на стоки
• Адаптивно управление на кросдокинг системи
• Електронен обмен на данни (EDI)
• Богат инструментариум за логично фактуриране


Системата може да се интегрира с всяко ERP и складови
автоматизации включително конвейери, системи за
пакетиране, pick-to-light и др.


Top