РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Едимит-Експорт и Импорт , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Едимит-Експорт и ИмпортAQUA - икономично и екологично решение на проблема с котления камък Проблемът Над 60 % от България има 'твърда вода', но и не само там се отлага накип по инсталации и машини в които се ползва за нагряване, охлаждане или миене. Може ли икономическата криза да бъде повод за по-сериозно внимание към този проблем? Дали накипът в топлообменници, котли, помпи, кранове, машини, и др. съоръжения ''бърка в джоба на фирмата'' ? Определено да. Решението Омекотяването е оптимално и стандартно при някои приложения, особено при интензивно изпарение. Все повече се използват и устройства за електромагнитна обработка на водата с импулсно поле. Постига се елиминиране на накипа в съоръжения на десетки метри от устройството. Такива са устройствата AQUA (2000, 3000 и 5000) на шведската фирма TRЕBEMA. Вносител от 12 години - ЕДИМИТ ООД. Референции има на сайта www.aqua-bg.net Предимствата на това решение са следните: •финансови: ниска цена, еднократно инвестирана, и липса на експлоатационни разходи . Впечатляваща е икономията с AQUA, без конкуренция при топлообменници, охлаждане на матрици, котли и др. където водата се ползва еднократно. •технологични: малки размери, лесен монтаж без значение от място, вид на тръби, температура и състав на водата. Ефект - на десетки метра, за всички съоръжения в този обхват и удължен живот на съоръженията. •екологични: без химикали за обработка на водата. При пране и миене - намаление на количеството на детергентите с до 25%. Кратък анализ в помощ на инженера и ръководителя Проблемът с накипа има 3 аспекта- финансов, технологичен и екологичен. Финансовият аспект Той е в две посоки: •Загуби от влошени показатели на съоръженията, по-чести ремонти и почистване, подмяна, увеличен разход на енергия. •Разходите за химическо третиране на водата или други подходи за реализиране на функциите на машините. С AQUA се решава проблемът с малка инвестиция, завинаги, без допълнителни разходи. Технологичният аспект Промени в показателите, режимите на работа, качеството на продукта, аварии, ремонти, замени, загуба на време. Устройствата AQUA са ефективно всеобхватно решение с лесен монтаж и нулева поддръжка. Екологичният аспект Увеличена енергоемкост, замърсяване с химикали на почви и реки и т.н. AQUA работят на иновативен принцип, изцяло липсва екологично замърсяване, или се намалява разходът на перилни препарати. Има и още един, четвърти аспект- управленски. Докато първите 3 подлежат на анализ и оценка, този е субективен и се изразява в недооценяването на загубите и рисковете. Управленският аспект Често ръководителите не са информирани за проблема, загубите от него и за икономично решение, като описаното тук. Напоследък AQUA става атрактивно решение и за експертите, и за ръководителите, които често инсталират AQUA не само във фирмите, но и в домовете си. Пълният текст на статията може да се види на сайта engineering-review.bg, в раздел Рекламите в броя, Едимит. Клиентите за AQUA: "AQUA 3000 работи от 2001 г., и в инсталациите и котлите няма котлен камък, икономисали сме за 10 год. над 30 000 лева от намалени ремонти", инж. Лозев, гл. инженер на завод за тестени изделия. "Елиминирахме накип в проточен топлообменник с дебит 650 хектолитра на час, t = 70 градуса, P = 3 bar и дължина на водопровода 240 метра с AQUA 5000 и вече не спираме процеса за ремонти", инж. Колев, гл. инженер на пивоварен завод.

Други рекламни публикации на Едимит-Експорт и Импорт

Top