Ефективна, икономична и екологична поддръжка на басейни

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 • 27.09.2023

Ефективна, икономична и екологична поддръжка на басейни | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Уелнес & SPA индустрията, от която обществените басейни са основна част, е една от водещите по глобален ръст в развитието си в последните години. В тази тенденция Европа държи лидерски позиции като принос все повече имат и пазарите от югоизточната част на ЕС като Унгария, Словакия, Румъния, България и други. Уелнес услугите са един от най-важните фактори за постоянното развитие на туристическите дестинации и в този смисъл имат значителен принос за увеличаване на броя на плувните обекти.

Обществените басейни и СПА центрове са комплексни технически съоръжения, включващи множество инсталации и със значително динамични изисквания и потребление. Тази динамика предопределя необходимостта за подобрение и оптимизация на дейностите и разходите чрез внедряване на интелигентни технологии за мониторинг и контрол.

Басейните на бъдещето

Сред най-големите предизвикателства пред индустрията с оглед сигурността и комфорта на плуващите са качеството на водата и коректната техническа поддръжка - това е валидно за всички типове басейни - термални, увеселителни или спортни. Поддръжката е трудоемка, комплексна и пряко свързана с нивото на обучение на техническия персонал, който ежедневно се грижи за тази дейност.

Навлизането на високите технологии дава възможност за изключителни подобрения при поддръжката на басейните, като прави процеса по-лесен и ефективен. Методът за дезинфекция с добавяне на хлор и съпътстващите го странични ефекти - манипулиране, складиране, често ръчно дозиране, не отговарят на съвременната динамика и изисквания. Решението е да се внедряват по-усъвършенствани и интелигентни технологии за поддръжка и контрол на тези съоръжения. Прилагането им носи ползи като спестяване на разходи и време, улеснена експлоатация и значително намаляване на екологичния отпечатък.

Предимствата на технологията HealthySwim

Иновативната система HealthySwim е изградена в резултат на детайлното познаване на процесите и нуждите за техническа и химическа поддръжка на басейните, като дигитализира и автоматизира.

Създаването на правила се базира на следните принципи и тенденции за модернизиране на съоръженията и тяхното управление:

  • Подобряване на качеството и своевременния контрол върху параметрите на водата чрез внедряване на системи за мониторинг и автоматизирана екологична дезинфекция;

  • Понижаване на оперативните разходи вследствие на внедряването на технологии и намаляване на консумативите;

  • Отпадане нуждата от ръчно манипулиране на опасни химикали от неквалифицирани за това служители;

  • Управление и мониторинг чрез смарт приложение, което гарантира максимална видимост на процесите за всички отговорни за съоръжението;

  • Улесняване дейността на отговорните за басейните и техните управители, чрез система от правила, прилагащи действащите норми и стандарти;

  • Устойчиво решение, осигуряващо подбряване на условия както за потребителите на обществените басейни, така и за хората, работещи в тях.

 

Развитите пазари в световен мащаб, предлагат добри практики за безопасно и природосъобразно управление на плувните съоръжения. Екипът на HealthySwim предоставя експертни съвети и технически консултации за управлението и поддръжката на басейна, базирани на най-добрите и приложими примери. Специалистите на HealthySwim са сертифицирани по международния стандарт за управление и поддръжка на басейни към Американската асоциация за басейни и СПА (PHTA´s CPO).


 

www.healthyswim.bg

 

 

 


Вижте още от АвтоматизацияTop