Ехнатон – надежден партньор на българското образование

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2021 • 09.02.2021


Мисията на Ехнатон е вече повече от 25 години да създава цялостни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители. Силата на компанията са нейните експерти, специалисти, професионалисти ­ със своите знания, експертиза, постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация. Освен в помощ на индустрията, през 2018 г. Ехнатон предприе стъпка за подпомагане и на българското образование със създаването на нови модерни учебни лаборатории по роботика и автоматика в Технически университет София и Технически университет София, филиал Пловдив. Това дава възможност на младите инженери да получат най-адекватни и съвременни познания, комбинирано с практическо обучение с високи технологии и реална апаратура.

 

Оборудване в учебните лаборатории

Лабораториите са оборудвани с най-съвременна техника, основно от лидера в индустриалната автоматизация Mitsubishi Electric. Във всяка от тях има 4- и 6-осни индустриални роботи от серията MELFA, както и учебни стендове, съдържащи PLC контролери, инвертори, серво задвижвания, комуникационни модули, човеко-машинен интерфейс и други. Разполагат и със системи за техническо зрение Cognex, 12 оборудвани учебни места с готови компютърни конфигурации, набор от специализирани софтуерни продукти, както и допълнително оборудване.

 

Учебна дейност в лабораториите

Лабораториите се посещават от бакалавърски и от магистърски курсове. Някои от дисциплините, по които се водят лабораторни упражнения, са: "Изкуствен интелект и Роботика", "Програмиране на роботи и робототехнически средства", "Сервозадвижване и управление на роботи", "Роботика", "Сензорни системи в Роботиката", както и други курсове от учебните програми в специалности "Автоматика, информационна и управляваща техника", и "Мехатроника".

Лабораториите се посещават от дипломанти – за изготвяне на дипломни работи, докторанти – за изготвяне на дисертации, хонорувани преподаватели и научни сътрудници към вузовете – за изготвяне на разработки и статии за международни конференции.

В лабораториите се провеждат обучителни курсове по автоматизация както на партньорски, така и на външни фирми.

 

"Помощта на специалистите от Ехнатон е от изключителна полза, тъй като те са хора с огромен индустриален опит. За студентите е голямо предимство те да им споделят казуси от практиката и да имат възможност тези казуси да бъдат разработени на съответните софтуерни продукти и след това практически приложени и изследвани на стендовете".

доц. Владимир Христов, катедра "Автоматизация на електрозадвижванията", факултет Автоматика, ръководител на лаборатория "Роботика и автоматика".

 

Обучения и изследователска дейност

Освен практика, свързана с учебния процес, в тях се провеждат множество обучения от страна на професионалисти от Ехнатон. Благодарение на експертизата на компанията и технологиите на нейните партньори, студентите имат постоянен достъп до новостите от първа ръка. В лабораториите са организирани следните научни публикации:

  • Трансформации на координатни системи на промишлен робот Mitsubishi Melfa – I и II част, Годишник на Технически университет - София, 2019;
  • Прогностични модели за оценяване на размера на предмети чрез електрически хващач на промишлен робот Mitsubishi MELFA, Годишник на Технически университет – София, 2020;
  • Object Size Estimation with Industrial Robot Gripper Using Neural Network and Machine Learning, Proceedings of the IEEE International Conference Automatics and Informatics´2020 (индексирана в Scopus).
  • Приложно решение за разпределено управление на производствен процес с използване на Ethernet мрежа, списание Информатика и иновативни технологии, 2020.

 

 "Създадените от фирма Ехнатон учебни лаборатории са изключително полезни за формирането на бъдещите инженери като специалисти с поглед и умения за работа със съвременни технически решения и технологии. Мога с радост да кажа, че взаимодействието с експертите от Ехнатон продължава и чрез партньорство в научноизследователски проекти, сред които трябва да отбележа изграждането на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

Доц. Никола Шакев, катедра "Системи за управление", факултет "Електроника и автоматика", ТУ-София, Филиал Пловдив.  

 

С поглед към бъдещето

С наличната техника екипът на Ехнатон развива сложни интеграции между системи, които са рядкост за Източна Европа: 2D и 3D машинно зрение, многоосни серво системи, сензори за сила, мониторинг на процеси (SCADA, BI), анализ на производствени данни (deep learning, изкуствен интелект). Извършват се тестове с последно поколение колаборативни роботи, HMI терминали, програмируеми контролери, задвижвания и комуникационни модули. Създават се сложни алгоритми за интеграция на тъч проби с антропоморфен робот.

В продължение на дейността в лабораториите, студенти провеждат в Ехнатон стажове и задълбочени дипломни работи, свързани с реален проект, под менторството на професионалистите от фирмата и със съвременна техника.

 

 


 

 


www.akhnaton.biz

 


Вижте още от Автоматизация


Top