Ехнатон, Николай Кривошиев: Надеждният и опитен партньор гарантира успех в индустриалната роботизация

РоботикаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2021 • 14.12.2021Николай Кривошиев, ръководител направление "CNC системи и индустриални роботи" в Ехнатон

Съвременните роботи и особено коботи са все по-опростени като обслужване и пригодени за лесно ползване. Защо е необходим инженерингов партньор в повечето приложения с индустриални роботи?

Въпреки напредъка на технологиите в тази посока, един робот самостоятелно не решава задачи и проблеми. За успеха на един проект за високоефективна автоматизация, крайният клиент най-често има нужда от цялостно роботизирано решение, а не просто от роботи. Обикновено се започва с очертаване на ясни цели и задание, върху които първо се изготвят идеен проект и софтуерна симулация. След това е добре да се направят тестове за изпълнимост на ключовите места в идейния проект, за да се предотвратят проблеми на по-късен етап в проекта. Цялостното решение впоследствие включва избор на оптимални компоненти и оборудване, електро- и механично изпълнение, програмиране на апаратура – робот, графичен интерфейс, контролери, задвижвания и др. В много проекти се появява нужда и от допълнителни операции, като например контрол на качеството, което обикновено се реализира със системи за визуална инспекция. При по-конвенционални задачи често избираме и наши изпитани типови решения, които се реализират по-бързо.

Каква е причината инженеринговият партньор да гарантира надеждност на проекта?

Професионалната интеграция на роботи изисква мултиинженерни знания и опит. Самото програмиране на робота е малка част от един проект и е крайно недостатъчно за завършване на цялостна роботизация. В Ехнатон разполагаме с инженери и екипи с различен профил, които създават работещи решения със съвместни усилия, както и в партньорство с водещи производители в областта на индустриалната автоматизация. Например при добавяне на 2D камера се обръщаме към екипа от направление "Машинно зрение", стъпвайки върху натрупано знание от стотици проекти. При нужда от изграждане на система за мониторинг или връзка със система от по-горно ниво (ERP, SCADA, BI и др.) включваме колеги с дългогодишен опит в софтуерните решения. Задължително обръщаме специално внимание на безопасността и прилагането на международните стандарти, като контролът се извършва от направлението ни "Безопасност на машини".

Кога се използва 2D или 3D система за машинно зрение при интеграция на роботи?

От първата ни интеграция на камера с робот през 2011 г. виждаме сериозен технически прогрес при 2D системите, които предлагат все повече възможности и решават доскоро невъзможни казуси. В над половината от нашите проекти с роботи имаме 2D камери с интегриран софтуер, които допълват роботизираното решение – извършват контрол на качеството, изпращат координати към робота за точно локализиране на обекти, разпознават компоненти по зададени критерии, нанасят динамични корекции в програмите и др. 3D системите са значително по-комплексни – състоят се от няколко камери или лазерни скенери и добавят параметри като равнинност и височина, които позволяват локализирането на несортирани разпръснати обекти. Това е удобно в производствени условия, тъй като множество компоненти се доставят насипно и се избягва нуждата от ориентиране. Комбинирано с робот се постига т.нар. bin picking – вземане на компонент от кутия или сандък. Първата ни интеграция на система за 3D зрение извършихме през 2020 г. във втората учебна лаборатория "Умни и специализирани роботи", реализирана от Ехнатон в Технически университет – Пловдив, а в момента колеги завършват още няколко внедрявания в производствени условия.

За кои предприятия у нас е необходима роботизация?

В почти всички индустриални сектори се наблюдава тенденция за все по-къси срокове на доставка при растящи разходи за труд и липса на квалифицирани кадри. Това принуждава компаниите да търсят автоматизирани системи, които повишават производителността и намаляват себестойността на продукцията.
Друга основна причина за навлизането на роботизацията са високите изисквания за качество и прецизност, които са трудно постижими при ръчен труд. По време на пандемия като сегашната се забелязва и желание да се минимизира рискът от спиране на производство поради заболявания и отсъствия от страна на персонала. Основната цел на всеки ръководител е да произвежда повече за по-кратко време с максимално качество в предвидима среда.

Как се измерва възвръщаемостта на една инвестиция в роботизирани системи?

В наши проекти сме постигали от няколко процента до няколко пъти повишение на редица индикатори (KPI) в зависимост от процеса и измерваните показатели. Пълна възвръщаемост на инвестицията се постига обикновено за 2-3 години, но тя не следва да се измерва само спрямо спестените разходи за труд.
Добре изпълнената роботизация се свързва и с повишена производителност – в повечето ни проекти отбелязваме значително понижение на цикловото време спрямо ръчния труд. Отбелязвам, че цикълът не само е по-кратък, но е и постоянен за дълъг период. Невъзможно е да изискваме от операторите да работят като машини. Всички знаем, че тяхната мотивация и резултати варират и винаги се срещат проблеми като непостоянство, болнични, текучество. Роботът не се влияе от подобни фактори, като може да работи по време на почивките или късно вечер.

Крайният резултат е повече произведена продукция и предвидимост на производствения капацитет, а освободеният човешки ресурс може да се насочи към други по-креативни дейности, вместо да се търсят нови кадри.

Каква е прогнозата Ви за навлизането на роботизацията в българския бизнес идните години?

Тепърва сме още в началото. Всяка една компания, която иска да се развива и да създава качествен продукт на конкурентна себестойност, трябва да автоматизира своите производствени, бизнес, логистични процеси. Всички говорят за Индустрия 4.0, но опитът ни показва, че това не е крайна цел, а непрестанен път на усъвършенстване на всички процеси и системи в едно производство.

 


 

www.akhnaton.biz

 

 

 

Top