РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонНово поколение интелигентни роботи

Новата серия MELFA RV-FR предлага ново поколение високоскоростни роботи с до 6 оси на движение за постигане на изключително високо качество на производство. MELFA RV-FR осигурява пълна гама модели, включително 6-осни от 2 до 20кг, SCARA – от 3 до 20 кг и SCARA за таван. "Интелигентни функции от следващо поколение", "Безопасни приложения за съвместна работа" и "Функции за интегриране FA-IT". С тези 3 ключови характеристики, гамата FR е в състояние да отговори на всички ваши изисквания за автоматизация.

 

Интелигентност
[от следващо поколение]

Напредък в интелигентните технологии

"MELFA Smart Plus" осигурява по-голяма точност и по-кратко време за пуск, с което инсталацията е по-опростена и се изпълняват по-сложни задачи чрез усъвършенствани сензори за сила и подобрена съвместна работа със системите за машинно зрение.

Сложната автоматизация е възможна

Интелигентната технология означава, че сега е възможно да се автоматизират процеси, които преди това можеха да се управляват само от хора, поради трудности на изпълняваните задачи. И с помощта на "Smart Plus", това може да бъде постигнато с лекота.

Интеграция
[FA-IT интегриране]

Подобрена съвместна работа чрез e-F @ctory

Свързване и интегриране с широка гама FA (Factory Automation) оборудване, като например серията MELSEC iQ-R. Тези машини поддър-
жат интегрирано "e-F@ctory" FA решение за безпроблемно интегриране на роботи и ИТ системи.

Все по-интелигентни заводи

Интегрирането на e-F @ctory машини позволява гъвкаво производство, съобразено с типа производство. Това подобрява производителността и поддръжката и намалява експлоатационните разходи.

Безопасност
[Безопасни колаборативни приложения]

Подобрена безопасност чрез приложения за съвместна работа

Пълната гама от функции за безопасност, включително мониторинг на позицията, на скоростта и на X, Y и Z компонентите, позволяват работа в сътрудничество с хора.

Още по-висока производителност

Функциите за безопасност правят възможни съвместните приложения за работа, за автоматизация, която е по-проста и по-безопасна. Намаляването на необходимото пространство и времето за спиране означава, че заводите могат да бъдат както продуктивни, така и гъвкави.

www.akhnaton.biz

ЕХНАТОН

 


Top