РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2021 > ЕхнатонЕхнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонЕХНАТОН


“Всичко се състои в нашите задружни сили.”

                                                         Васил Левски


Ние, българите, винаги сме оцелявали благодарение
на мъдростта и силата си, преминавайки през
всички изпитания и трудности в историята си.

Днес живеем във времена на нови изпитания. Това, с
което бихме преодолели предизвикателствата, е в
самите нас – добрина, човечност, приятелство,
партньорство.

Пожелаваме на всички здрава и успешна нова година!

Да бъде красива като българска шевица, да бъде
мъдра, сита и добра!

Да я посрещнем с отворени сърца, светли мисли,
воля и любов към хората!
декември 2021 г.                      Екипът на Ехнатон
Top