РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонСензори за безопасност PSEN от Pilz – всеобхватни и индивидуални Когато се изисква висока степен на автоматизация, сензорите за безопасност са абсолютно необходими за осигуряване на най-високо ниво на ефективност, безопасност на процесите и оптимизация на разходите. В комбинация с устройствата за управление и безопасност на Pilz, сензорите PSEN предлагат икономично и ефективно решение за защита на персонала и маши- ните, в съответствие с приложимите стандарти. Сензорите за безопасност на Pilz се предлагат с различна конструкция и принцип на действие (индуктивен, механичен, магнитен или кодиран) и мо- гат да се използват при тежки индустриални условия. Чрез свър- зването им в серия могат допълнително да се спестят разходи. Сензорите за безопасност PSEN намират приложение във всич- ки видове индустрии от класическото машиностроене до производства със строги хигиенни изисквания като фармацията: • мониторинг на гърбични механизми; • генериране на импулси за броячи; • мониторинг на скорост; • мониторинг на защитни врати за безопасност; • мониторинг на позиция; • аварийно спиране(E-STOP) и др.;

Top