РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонСофтуерно решение за висока ефективност на машини с ЦПУ Ехнатон в сътрудничество с Бимекс Лимитид, официален представител на водещия производител на машини с ЦПУ – Yamazaki Mazak, реализира успешно редица проекти по внедряване на специализиран софтуер за управление на производството Cyber Production Center (CPC) на българския пазар. Като иновативна компания, MAZAK се стреми да предложи на клиентите си интелигентни решения за управление, настройка и диагностика върху самата машина, а и извън нея. Софтуерът Cyber Production Center е точно това - наблюдение на машинния парк и управление на производството, като предлага решения в 4 модула: * Machine Monitor: отдалечено наблюдение на състоянието на всички машини и тяхното ефективно използване, програми, аларми; * Scheduler: разпределяне на машинни програми като задачи в графичен вид и създаване на производствен график; * Tool Management: управление на виртуален склад за инструменти, извънмашинна настройка и измерване на инструменти, трансфер на данни към отделни машини; * MATRIX CAM и CAMWARE: създаване и проверка на програми на PC. Machine Monitor Модулът Machine Monitor позволява лесно наблюдение на машинния статус в реално време – дали машината е в автоматичен режим (програма), ръчен режим, аларма или изключена. Данните се съхраняват в база данни, като могат да се използват за анализ на производствения процес за месеци назад. По този начин отговорните лица имат точен поглед върху ефективното използване на всяка една машина, включително точното машинно време, което позволява и подобрено планиране на бъдещото натоварване и увеличаване на производителността. Машинна ефективност в графичен вид Всички данни за работата на машинния парк могат да бъдат представени в графичен вид (Pie Chart, Gantt Chart, Trend и др.) и са средство за удобен анализ по дни, седмици, месеци. Не на последно място е и възможността за сравнение на ефективността на работните смени. История на аларми и диагностика При системи FUSION и MATRIX екранът може да бъде визуализиран в реално време, представяйки бърз поглед върху работата на машината и оператора. Всички аларми се пазят в базата данни и са налични като архив при нужда. Допълнителни данни и графики за работата на шпиндела помагат на сервизните екипи при откриване на неизправности. При връзка на софтуера с Интернет има възможност и за базова отдалечена диагностика. Подобрен контрол върху дейността на операторите Machine Monitor дава обективен поглед върху работата на всеки един оператор – коя програма е работила и кога, на колко процента са били работен/бърз ход, каква ефективност е постигната в рамките на деня и др. По този начин всички опити за компрометиране на работния процес вече няма как да останат скрити. Софтуерът Machine Monitor е съвместим с всички машини MAZAK, като други машини могат да бъдат свързани посредством допълнителен хардуерен модул.

Top