РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ехнатон, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕхнатонMELSEC- Q серия
Слот в
CPU робот
Контролер
MELFA RV-F

CPU робот
Контролер
MELFA RH-F

Q - тип контролери
за роботи
   
Този тип контролери е напълно
съвместим с IQ платформата, която
по естествен начин интегрира
контролерите, човеко-машинния
интерфейс, инженеринговата среда
и мрежите в производството.
Възможността да се използват
множество различни ЦПУ-та (CPU)  
едновременно на една базова
шина (rack) значително подобрява
съвместимостта със и между
устройствата за автоматизация
и позволява на потребителите
да постигат върхово ниво
на автоматизация и управление
на информацията бързо и лесно.


EXHATON
www.akhnaton.biz


Top