РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектЧестотни регулатори за мощности от 0,75 до 75 kW. Специално предназначени за HVAC приложения: Отопление, вентилация, климатизация и помпи. -- Пловдив 4000, ул. ”Трети март” № 33 тел.: 032/ 69 35 82, факс: 032/ 69 35 83 e-mail: elect.ltd@gmail.com, www.elect.bg

Top