Електрическите мрежи възвръщат липсващата инерция със синхронни кондензатори на АББ

ЕлектроапаратурaФирмени публикации • 04.10.2022

 

Електрическите мрежи се развиват, за да станат по-децентрализирани, докато навлизането на възобновяеми ресурси нараства. Тези два фактора водят до постоянно намаляване на нивото на инерция, която е от съществено значение за поддържане на стабилна работа. Синхронните кондензатори на АББ могат да възстановят инерцията в различни приложения като градските мрежи и отдалечени "островни" системи или частично независими системи.

Инерцията на въртене, известна като "кинетичен резерв", е жизненоважна за електрическите мрежи. Тя помага при внезапни промени, като например когато генератор спре работа поради някаква причина, така че честотата на мрежата да остане в строго контролирани граници. Това може да се сравни с начина, по който амортисьорите на автомобила изглаждат внезапна неравност на пътя, за да го задържат безопасно в желания курс.

В исторически план, за запазването на баланса си електрическите мрежи разчитат на инерцията, присъща за една голяма, централизирана производствена инсталация. Въпреки това, в случаи, когато големи централи, работещи на изкопаеми горива, са извеждат от експлоатация в полза на възобновяемата енергия, обикновено вятърна и слънчева, се наблюдава драстичен спад в количеството инерция на въртене, налична в мрежата.

Загубата на инерция представлява предизвикателство за много видове обществени услуги и частни мрежи, включително големи мрежи, обслужващи градски райони, или микромрежи, захранващи отдалечени съоръжения. Това кара операторите да търсят начини за възстановяване на резервите от инерция. Мнозина намират отговора в добре доказаната технология на синхронните кондензатори (СК). Това са големи въртящи се машини, които могат да възстановят физическата инерция в мрежите за постигане на стабилност при резки изменения. Това гарантира стабилна работа, независимо от мрежовото напрежение или честота нагоре по веригата.

Преди петдесет години СК се използваха в почти всяка електрическа мрежа. Но оттогава тяхната роля по отношение на реактивната мощност беше заменена от оборудване със силова електроника. Сега има нов интерес към способността на СК да имитират работата на голяма електроцентрала, предоставяйки алтернативен източник на инерция на въртене.

Синхронните кондензатори могат да предоставят и реактивна мощност, осигурявайки поддържане на напрежението и динамично регулиране. Това ги прави много рентабилен и надежден начин за поддържане на качеството на електроенергията. Допълнително предимство от критично важност е, че те също така осигуряват тока на утечка, който е от съществено значение за укрепване на една слаба мрежа. Това прави СК ключов фактор за въвеждането на повече възобновяеми енергийни източници в рамките на дадена мрежа.

Обикновено СК се основават на малки или средни по размер модули, които могат да бъдат стратегически разположени за постигане на оптимални резултати. СК системите са пригодени за конкретни места, в съответствие с проучваната мрежа. Това позволява създаването на предварително разработени СК пакети, които са лесни за транспортиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация за децентрализирани решения.

Съвременните СК са по-малки и по-опростени спрямо остарелите решения, което позволява да бъдат инсталирани на най-подходящото място за системата. Те разполагат и с предимствата на съвременните системи за управление и комуникационни технологии.

Към момента АББ работи и извършва доставки по няколко ключови енергийни проекта. В един от тях СК ще спомогнат в амбицията на Фарьорските острови да постигнат 100% дял на енергия от възобновяеми източници до 2030 г.

АББ изпълнява и договор със Старкрафт, най-големия производител на възобновяема енергия в Европа, за проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на два СК с висока инерция за проект в Ливърпул, Англия. Иновативният проект ще играе ключова роля за стабилизирането на местната мрежа, за да може тя да работи с повече вятърна и слънчева енергия. Това ще спомогне за постигане на целта за електроенергия с нулеви въглеродни емисии до 2025 г. в Националната мрежа.

Децентрализираните решения ще бъдат от съществено значение за подпомагане на мрежите на бъдещето. СК са добре доказано решение, което може да се използва за укрепване на слаби мрежи в отдалечени райони.

Нуждата от СК ще нараства значително, тъй като операторите на мрежи се стремят към това да намерят нови варианти за решаване на проблемите с качеството на мрежата и да гарантират надеждност и непрекъснатост на доставките.

Синхронните кондензатори са още един инструмент от широката гама на АББ, с които компанията спомага световният стремеж към декарбонизация да продължи да набира скорост.

 


 

 


www.new.abb.com

 

 

 

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top