РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Енерик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнерикЕнерик ООД - ефективни решения за промишлената автоматизация От януари 2013г. "Енерик" ООД е официален дистрибутор за българския пазар на Honeywell Field Products - Process Measurement and Control Solutions като предлага ефективни решения за промишлената автоматизация. Фирма "Енерик"ООД е специализирана в сферата на инженеринга и автоматизацията на различни промишлени обекти и системи, отговарящи на изискването за устойчивост във времето и надеждна защита, станало задължително за съвременната индустрия. Дейности на фирмата •цялостен инженеринг - оборудването и автоматизацията на петролни бази. •доставка на оборудване за автоцистерни. •обща автоматизация и доставка на индустриално оборудване. •VRU(Vapor Recovery Unit)-CarboVac. "Енерик" ООД се състои от мотивиран екип, който има опит в автоматизацията в петролните депа и реализира посредством гъвкав подход, всяко едно желание на клиента. Работим с най-добрите инженери с опит в проектирането, монтажа, накладката и пуска на пълни системи за автоматизация "под ключ" според нуждата на клиента. Продуктите и системите, които предлагаме, са подбрани така, че да удоволетворяват нашите критерии за най-високо и достъпно качество, функционалност и изгодна цена. Фирма "Енерик " ООД разполага с технически специалисти, технически потенциал, ресурси и организационни възможности за решаване и перфектно изпълнение на различни по сложност проблеми в автоматизацията, инженеринга и дистрибуцията в изключително кратки срокове. Фирмата има за цел да задоволи оптимално изискванията на своите клиенти. Това го постига чрез познаване на съвременните технологии и продукти, предлагани от различни производители, като следим постоянното развитие на отрасъла сме в състояние да дадем ефикасно решение за всички видове инженеринг, автоматизация и оборудване. Фирмата разполага със складова база подходяща за правилно съхранение на материали както и съвременно материално - техничиско оборудване, осигуряващо ефективна работа. През досегашното си съществуване, фирма "Енерик" ООД се е доказала като коректен партньор, извоювала е добрата си репутация единствено чрез стриктно изпълнение на поетите задължения и отговорности, срокове и договорености с безупречно качество на изпълнение и лоялност към клиента. Това се доказва с референции от клиенти, с които ни свързва дългогодишно сътрудничество. "Енерик" ООД се слави като една от най-добрите в изпълнението на следните дейности: • Доставка и монтаж на автоматизирана система за управление на автоестакада и нивомерна система на базата. • Доставка и монтаж на измервателни системи за търговско мерене при експедиции на автоестакада. • Доставка и монтаж на товарни рамена за горно и долно пълнене. Системи за сигурност при товарене на цистерни. • Доставка на резервоарно оборудване. Дихателни, предпазни клапани, огнепреградители и замерни люкове. • Доставка на системи за контрол и мониторинг на заземяването и преливането при пълненето на автоцистерни на наливната естакада в петролните бази. • Настройка и пуск в експлоатация. • Завършена автоестакада под ключ. • Доставка и монтаж на алуминиеви плаващи покриви за закрити и открити резервоари. Официален представител сме на фирма CTS- Ротердам, Холандия за покривните системи. Монтажът на плаващ покрив по закон е задължителен/ или е алтернатива на монтаж на система за улавяне и втечняване на парите в резервоарите при съхранението на светли горива. Освен, че монтажът на плаващ покрив в резервоар е в съответствие с нормативната уредба отговаряща на Американския стандартAPI 650 Appendix H, то той намалява загубите от изпарения на продукт с близо 95%, което го прави атрактивна инвестиция за всяка база за съхранение на горива. • Доставка, монтаж и поддръжка на система за улавяне и втечняване на изпаренията при пълнене на автоцистерни посредством ръкави за горно и долно пълнене (Vapour Recovery Unit - VRU) - Карбовак, Франция. • Доставка на оборудване за автоцистерни - изключителен представител за фирмите FMC Sening F.A и Scully Systems B.V

Top