РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ер Ес Те, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ер Ес ТеТехника за сгъстен въздух и вакуум

www.rst-bg.com

висококачествен гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички предлагани продукти

BECKER
Вакуум помпи и компресори с широко приложение: 

• печатарска и хартиена промишленост• опаковки и екотехнологии• машиностроене• лазерни технологии и електроника
• медицина, фармация и лаборатории

RENNER Kompressoren
Винтови компресори, аксесоари и консумативи с общо приложение в леката и тежката промишленост, медицина, фармация и химическа индустрия


PEDRO GIL
"Roots" помпи Pedro Gil Широко използвани в пречиствателните станции за аериране на отпадни води

Gardner Denver
Kомпресори за пневмо транспорт на всички видове материали. Циментовози, силози, цистерни

Pompetravaini
Вакуум помпи и компресори с воден пръстен, едностъпал ни и двустъпални с приложе-ние в: централна вакуумна система, обезвъздушаване, импрегниране,
процеси на кипене, вакуумно кондензи ране, дистилиране, изсуша- ващи системи, стерилизация и филтрация


Ер Ес Те ЕООД
гр. София 1390, кв. "Филиповци"
ул. "Земеделска" №39
e-mail: office@rst-bg.com
Тел.: +359 2 824 0121, +359 2 483 0110
Факс: +359 2 826 3183
GSM: +359 88 6 198065


Top