ЕТ "САНД – СПАС АХИЛЕЕВ" повиши ресурсната си ефективност със средства по ОПИК

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2020 • 23.10.2020

 


На 27.07.2020 г. фирма ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ" приключи успешно проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0170-C01: "Внедряване на пилотна, ресурсноефективна технология за обработка на метални изделия в ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 477 890,73 лв., от които 284 344,99 лв. европейско и 50 178,52 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност при обработка на метални изделия в ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ" чрез внедряване на иновативни, приложени за първи път в България технологични решения:

Пилотна технология за огъване с i-измерване. Автоматичното измерване на ъгъла и корекцията с лазерни сензори са световна новост и от една година се интегрират в огъващите машини G-Bend plus на немската компания DATA M. Новата технология се прилага, когато има вариации в качеството и дебелината на материала, което може да предизвика сериозни промени в ъгъла на огъване.

Стандартно при огъване на листов материал се правят няколко опита с пробни метални листове, за да се постигне желаният, точен ъгъл на огъване. Тези проби са отпадък и не могат да се използват повече. При пилотната технология за i-измерване в долната греда на машината е монтиран лазерен сензор, който насочва два лъча към огъваната ламарина по време на самия процес. При достигане на желания ъгъл сензорът подава команда към управлението за спиране на огъването. По този начин всяка сгъвка, независимо от вида, дебелината и качеството на метала, е точна и не се допуска технологичен отпадък.

Освен това е налична и ATM Система. С тази опция дебелината на материала може да бъде измерена с висока точност в началото на процеса и програмата за огъване се настройва автоматично според нея. По този начин програмата е точно регулирана за истинската дебелина на материала, за да се произведе точният ъгъл на огъване. В резултат използваното количество основна суровина за производството (ламарина) при интензивна работа може да се намали с до 40%.

Абкантът от ново поколение позволява да се огъват по-дълбоки кутии и по този начин да се намали необходимостта от заварка на страниците. Позволява огъване на по-дълги детайли, като така се намалява необходимостта от заваряване, защото няма да има нужда от наставяне на детайлите. Премахването на операцията по заваряване води до редуциране на 100% от използването на екстракционен бензин за почистване на заваръчните шевове. Внедрената иновативна технология ще доведе до използването на 30 до 50% по-малко основни суровини (ламарина) при производството на метални изделия.

Пилотна технология за прахово боядисване. При новата технология за прахово боядисване, патентована като Digital Valve Control (DVC), се използва ръчен уред за боядисване OptiFlex®2 F Spray, окомплектован с управляващ уред OptiStar CG11-P (производител Gema Switzerland). Ръчният уред OptiFlex®2 F Spray се предлага в различни версии и има широк обхват на приложение. Оборудван е с две високоефективни помпи AP01 с мощност на праха до 600 g/min и с постоянен прахов поток и намира приложение във високотехнологични производства, където се изисква дебел слой прахово покритие.

Предимствата на технологията включват: непостигнат досега прецизен контрол на тока и напрежението, за да се осигури максимална ефективност и еднородност на покритието; лесен за използване интерфейс с избор от предварително зададени програми за нанасяне. За максимална гъвкавост могат да се въвеждат и запазват до 20 допълнителни програми. За трудни прахове, като металици или със специални ефекти, OptiFlex®2 предлага PCC - прецизен контрол на зареждане, осигуряващ по-голяма точност и регулиране на текущите настройки с точност до под десет микроампера (10 µA).

Иновативните компоненти на технологията са както следва:


OptiStar® CG12-CP за AP01 управляващ уред (базисен) за регулиране и управление на всички функции на пистолета и на инжектора:

 • DVC контрол – цифрово управление на вентилите
 • Разрешаване функционирането на пистолетите
 • Контрол и регулиране на тока на нанасяне
 • Контрол и регулиране на високо напрежение
 • Управление и регулиране на общото количество въздух (транспортиращ и допълнителен въздух)
 • Управление и регулиране на изхвърлянето на прах (%)
 • Регулиране на количеството въздух за почистване на електрода
 • Постоянно контролиран изходящ прахов дебит
 • Патентована Digital Valve Control (DVC) технология за точно управление на изходящия прах
 • Висока ефективност и постигане на равномерна дебелина на праховото покритие

 

OptiGun GA03-P автоматичен пистолет за бърза смяна на цвят:

 • Интегрираната високопроизводителна каскада осигурява подаване на 100 000 V начална мощност и ефикасно зарежда всички видове прахове
 • Дюзи от ново поколение осигуряват отлично разпределение на прах и проникване при труднодостъпни и сложни геометрични детайли
 • Патентованото дистанционно управление в пистолета дава гъвкавост при настройките на параметрите, без да се спира работата
 • Дюзи и електрододържачи от абразивоустойчиви и незалепващи материали
 • Висока ефективност и постигане на равномерна дебелина на праховото покритие.

 

OptiSpray AP01 помпа със SIT (Smart Inline) технология:

 • Безпрецедентна икономия на прах - 20% спрямо системи с инжектор
 • Стабилен и повторяем прахов изходящ дебит
 • Постоянно качество на покритието

Освен намаляване на използваните суровини и материали, внедряването на иновативните технологии способства за:

 • Ефективно управление на отпадъците съгласно установената в законодателството йерархия
 • Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция след изпълнение на проекта с 33,67%
 • Намалени емисии в резултат на: патентованата DVC технология, OptiSpray AP01 помпа със SIT технология; отпадането на необходимостта от използване на екстракционен бензин, което води до намаление на общите въглеводороди

Продуктовият жизнен цикъл се увеличава посредством:

 • Абкантът от ново поколение позволява точно огъване на детайли от по-дебела ламарина, като същевременно могат да се огъват и по-дълги детайли. По този начин отпада необходимостта от заваряване, защото няма нужда от наставяне на детайлите, което води до безшевни изделия с по-добри показатели и увеличен жизнен цикъл.
 • Патентованата DVC технология позволява постигане на равномерна дебелина на праховото покритие, което съществено увеличава жизнения цикъл на произвежданите изделия

В заключение може да се каже, че потенциалът за мултипликация на резултатите от проекта е значителен и се обуславя от широкия профил на приложение на технологиите за механична обработка на метали и термопластични производства. Използваните по проекта пилотни технологии решават редица задачи, свързани с оптимизиране на ресурсната ефективност и качеството на произвежданите изделия.

Иновативните технологии, с които е оборудвана абкант машината, не са по специално клиентско задание. Те могат да бъдат използвани във всяка производствена линия за средно дълги и дълги серии, където техническите изисквания налагат голяма точност на повторенията и минимални отклонения от допуски в размерните вериги и ъглите на сгъвките.

Абкантите са широко използвани в машиностроенето при металообработващи машини за изготвяне на изделия по метода на многостепенно огъване на метални листове и ленти. Подходящи са както за единично, така и за серийно производство на изделия от черни и цветни метали, сред които стомана, месинг, бронз, алуминиеви сплави и други. Широко използвани са за производството на елементи за покриви, стойки, табели, стелажи, отворени и затворени профили и др. Много подходящи са и за изготвяне на затворени профили със сложна форма. Абкантите се характеризират с редица параметри. Сред основните им технически характеристики са: амплитуда на хода (удара) на буталото (плъзгача), скорост на процеса на сгъване, усилие на сгъване, дължина на сгъване, дълбочина на отвора в страните, разстояние между колоните.

С представяне на резултатите от проекта ще обменим опит по отношение на допълнителните инструменти и наличието на устройство за компенсация на деформацията на масата, повишаващи производителността и удобството при работа, като например поддържане на детайла, сензор за получения ъгъл на огъване, софтуерна система и т. н.

Системите за прахово боядисване също са широко разпространени в машиностроенето и металообработването. Новата технология на прахово боядисване, използваща ръчния уред за боядисване OptiFlex®2 F Spray, комплектован с управляващ уред OptiStar CG11-P, може да се използва във всяко едно предприятие от този бранш.

 

 

ЕТ "САНД - СПАС АХИЛЕЕВ"
София, бул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ, 8А

www.sand-sa.eu 

 

 


Вижте още от МашиниTop