Евромаркет Груп: Решенията на Panasonic ни позволяват да отговорим на всички изисквания на клиентите

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Повече от 55 години Panasonic разработва и внедрява иновативни продукти и технологии за заваряване в производството, водени от необходимостта на клиентите от ускоряване на процесите, повишаване обемите на производството, гарантиране на високото качество на продуктите и не на последно място – ниски експлоатационни разходи на системите. Най-актуалното в момента е новото поколение заваръчни роботи на Panasonic – сериите TM/TL.

Тези две серии комбинират предимствата на сега използваните серии TA и TB. Новите серии предоставят гъвкавост при монтажа на заваръчната горелка – външен, вътрешен или комбиниран според желанията и нуждите на клиента. Те се отличават с много стабилна конструкция на робота, по-ефективен сервомотор, усъвършенствано движение и точност на позициониране на заваръчната горелка, което спомага за по-ефективното извършване на технологичните процеси.

Моделите от сериите TM/TL на Panasonic предлагат с 22% по-висока скорост на работа и подобрена точност на позициониране (16 пъти по-висока от ТА серията), благодарение на енкодера с висока резолюция. Обхватът е увеличен до 1999 mm. С вградената функция за тест на позицията на горелката при роботите TM 1100 и TM 1400 лесно се проверява точността на настройките и при необходимост се извършва корекция.

Panasonic предлага и най-новата система за фибролазерно заваряване LAPRISS. При нея се използва технология за сервоконтрол, която позволява високоскоростно движение на лазерната глава, чрез което се постигат желаните контури и характеристики на лъча.

Изключително компактните размери и тегло от само 4 кг позволяват директен монтаж на роботи от серията ТМ. С помощта на това уникално решение лесно могат да се подменят съществуващи тежки системи за точково заваряване, като се повиши скоростта и се намалят габаритите на системата. Системата за фибролазерно заваряване LAPRISS е издържана в концепцията на фирмата Panasonic – „ВСИЧКО ОТ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ”.

Тенденции в развитието на индустриалната роботика
Промените в търсенето на индустриална роботизация в световен мащаб доведе след себе си сериозно преосмисляне на концепциите за нейното развитие. Този процес ангажира производителите да се насочат към нови разработки и доведе до две ясни тенденции.
Първата тенденция е силно изразена специализация в конкретни процеси. Тя се постига чрез задълбочено изучаване на предизвикателствата, стоящи пред производствата, и чрез създаване на адаптирани решения към технологичните нужди.

Втората тенденция е разработване на универсални роботи в рамките на близки технологични процеси. Целта е създаването на икономически ефективни технологични решения, които са достатъчно гъвкави да поемат широка гама изделия при условия на несерийно производство. По този начин се постига повишаване на обхвата на производствената приложимост на роботите и, разбира се, на техния пазарен потенциал.

Пазарът на роботи в България
е малък в сравнение както с развитите, така и със съседните ни страни, въпреки това той е доста разнообразен и с голям потенциал за растеж.
В България все още има много митове и неверни твърдения за възможностите и приложението на роботи. В комбинация с липсата на знания и опит, те заедно водят до емоционално базирани решения за инвестиция в роботизирани системи. Все още в малък процент от случаите закупуването се базира на важните качествени и количествени индикатори.

У нас се търсят „универсални” роботи, които да покриват широка гама несерийно произвеждани изделия, които се различават по размери, материали или необходимите методи за изработка. В същото време, на робота се поставя допълнителна задача – да компенсира неточностите в заготовката на изделията.

В настоящия момент с нашия партньор Panasonic успешно отговаряме на всички изисквания на нашите клиенти чрез иновативна платформа, позволяваща интеграцията на гъвкави сензорни системи и софтуер.

Уникалната производствена концепция на Panasonic да произвежда както всички хардуерни, сензорни и софтуерни компоненти, така и готовите системи ни дава възможност да гарантираме качествено и количествено полезния резултат на роботизацията. С мисъл за бъдещето тази концепция позволява динамична еволюция на системите, за да се посрещат нови и различни предизвикателства пред производствата.

Добромир Петков,
мениджър направления Заваряване, Металообработваща техника и Техника за производство и ремонти на съоръжения в тежката индустрия, Евромаркет ГрупКлючови думи: Евромаркет Груп, Добромир Петков, Panasonic, TM/TLTop