РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, 2023 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2023 > ФестоФесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоSimplified Motion Series
Uncomplicated Motion

Простотата на пневматичните изпълнителни механизми,
съчетана с ползите на електрическите

Интуитивно, бързо и лесно пускане в експлоатация
Опростена, но цялостна функционалност


WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

Опростените настройка и функциониране ги правят идеални за прости движения между две механични крайни позиции, без да се жертват характеристики на електрическите задвижвания като предварително зададена скорост, внимателно демпферирано движение в крайните позиции и възможност за избор на големината на силата за функции на натиск и затваряне. Digital I/O и IO-Link® са интегрирани като стандарт безплатно.


1592 София
бул. Христофор Колумб 9
T.: 02 9600727
Ф: 02 9600723
Е.: festo_bg@festo.com
www.festo.bg

 


Top