РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фесто 

Серво преси тип YJKP
подходящо конфигурирани за приложения с електрически пресов монтаж

 

Серво пресата тип YJKP е крайно моделирана и има точни софтуерни функции, подбрани стандартни задвижващи компоненти от Festo, а също и контролера, от който се нуждаете.
Резултатът е една изключително прецизна система с висока степен на точност при позициониране и повторение, както и отлично съотношение на цена-производителност, което би намалило Вашите производствени разходи.

 

1592 София, бул. Христофор Колумб 9 тел.: 02/96 00 727; факс: 02/96 00 723, e-mail: festo_bg@festo.com

 

www.festo.bg

 

Фесто


Top