РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ

Доставка, дистрибуция и търговия с:
    Кабели и проводници
    Кабелна арматура и аксесоари, инструменти
    Електроапарати и средства за автоматизация
    Осветителна техника
    Електроматериали

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД - КОМПЛЕКСНО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
НА ЕНЕРГИЙНИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ - ИНЖЕНЕРИНГ ДО КЛЮЧ

Производство на:
    Силови електрически разпределителни табла
    Електрически табла за управление и автоматизация
    Измервателни електрически табла
    Бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП)
    Бетонни комплектни възлови разпределителни станции на СрН
    Бетонни комплектни инверторни станции за ФЕЦ
    Комплектни разпределителни устройства на СрН (КРУ)
    Строително монтажни дейности:
    Пълен инженеринг при изграждане на кабелни и въздушни линии СрН и НН
    Цялостно електрообзавеждане на промишлени, енергийни и жилищни сгради и комплекси

ФИЛКАБ СОЛАР ООД - ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА
НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Проектиране и разработка на комплексни инженерингови ВЕИ решения:
    Фотоволтаични системи за собствено потребление
    Автономни и хибридни системи
    Фотоволтаични системи за захранване на помпи

Доставка и дистрибуция на:
    Фотоволтаични модули
    Соларни инвертори
    Зарядни контролери
    Носещи конструкции
    Кабели и конектори
    Акумулаторни батерии
    Комуникационно оборудване
    Инструменти и измервателна апаратура

4004 Пловдив                    
ул. “Коматевско шосе” №92            
тел.: (032) 277 171            
факс: (032) 671 133            
e-mail: office@filkab.com            
www.filkab.com


Top