РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > ФИЛТЪРФИЛТЪР, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФИЛТЪРвече разполагате с всичко - повече иновативност, мощност и ефективност. Производство на електроенергия с новия 10 МW двигател на GE Jenbacher Филтър ЕООД оторизиран дистрибутор и сервизен партньор тел.: 02/ 974 50 85, e-mail: filter@filter.bg

Top